Category: Markedsføring

0

Morgendagens markedsfører

I går spilte jeg inn en 30 sekunders videosnutt om hva jeg mener vil kjennetegne fremtidens markedsfører. Videoen skal brukes i rekruttering av nye studenter her på BI. Jeg trakk frem at nett og sosiale medier skaper nye arenaer for meningsutveksling og samfunnsdebatt. Det har endret premisser for hvordan mange markedsførere allerede jobber. Jeg tror morgendagens markedsfører vil være vesentlig annerledes enn den vi har i dag. Hun vil skape suksess gjennom langsiktig arbeid. Å samarbeide med kunden blir et konkurransefortrinn. Den markedsføreren som tør å gi slipp på makt, vil høste gevinster av gjensidig verdiskapning. Den som beskytter seg...

3

Et selvopptatt næringsliv må snakke MED og ikke bare TIL jobbsøkerne

Her forleden holdt jeg foredrag her på BI, om det jeg kaller sosial rekruttering. Det handlet om hvordan jeg tror bedrifter og organisasjoner må endre måter å kommunisere på for å tiltrekke seg fremtidens ansatte. I dag snakker de aller fleste av dem for mye om seg selv og for lite om det jobbsøkeren faktisk er opptatt av. Med andre ord, et selvopptatt næringsliv som fortsatt tviholder på en fåfengt tro om at jobbsøkeren står med lua i hånden og takker for jobben. Den tid er i ferd med å renne ut.. Kampen om de beste hodene er i ferd...