Ja til motstand!

Skjermbilde 2014-01-26 kl. 13.41.05

– Vi bør like våre motstandere.

Det var ett av flere gode poeng som Heidi Nordby Lunde (@vampus) snakket om på døgnsamlingen til Europabevegelsen denne helgen.

Mange samfunnsdebatter er sjelden gode samtaler. Tvert i mot fremstår de ofte som forum der hovedpoenget synes å være å dunke hverandre i hodet med argumenter.

Et hovedanliggende er ofte å fremheve hvor fortreffelig eget standpunkt er, i motsetning til hvor håpløs motstanderens poenger er. Slik vil man overbevise andre om at sitt argument er det beste.

Å få frem forskjeller er et sentralt element i konkurransedemokratiet vårt, noe som vi tar opp i boka vår. Men å være uenige betyr ikke at man ikke kan være lydhør for sine motstandere. For hva har vi som deltar i samfunnsdebatten egentlig å tape på å være noe mer ydmyke? Ingen ting. Tvert i mot, vi har mye å tjene.

Ved å formidle at også den som er uenig med oss, har bra tanker innimellom, så får debatten et bedre samtalepreg. Det vil gjøre samfunnsdebatten bedre. Rause motstandere gjør hverandre gode i stedet for dårlige.

Vi bør like våre konstruktive kritikere. Uten kritikk stagnerer vår utvikling. Derfor bør vi av og til både oppfordre til, og tåle mer av, uenighet og kritikk. Selv om dette kan være vanskelig, fordi det er så mye mer behagelig å omgi seg med de som heier på oss enn de som kritiserer.

I en tid der EU-motstanden her i landet er veldig sterk, så vil jeg derfor bl.a bruke min styrevervstemme i Europabevegelsen til å berømme hva Nei til EU har fått til.

Vi har mye å lære av dem. Vi må jobbe bedre. Og være rausere.

You may also like...

1 Response

  1. Nettopp. Konstruktiv kritikk og uenighet gir friksjon, og friksjon skaper energi. Slik kan debatt drive samfunnet fremover.

Legg inn en kommentar