Morgendagens markedsfører

Skjermbilde 2013-12-13 kl. 22.51.28

I går spilte jeg inn en 30 sekunders videosnutt om hva jeg mener vil kjennetegne fremtidens markedsfører. Videoen skal brukes i rekruttering av nye studenter her på BI. Jeg trakk frem at nett og sosiale medier skaper nye arenaer for meningsutveksling og samfunnsdebatt. Det har endret premisser for hvordan mange markedsførere allerede jobber.

Jeg tror morgendagens markedsfører vil være vesentlig annerledes enn den vi har i dag. Hun vil skape suksess gjennom langsiktig arbeid. Å samarbeide med kunden blir et konkurransefortrinn. Den markedsføreren som tør å gi slipp på makt, vil høste gevinster av gjensidig verdiskapning. Den som beskytter seg mot, vil streve..

En god markedsfører skal være kundens talsperson inn i organisasjonen, skriver BIs Ragnhild Silkoset i artikkelen «Farvel markedsdirektør». Det er godt sagt. Og jeg tror hun har et poeng. Ettersom bedrifter og organisasjoner blir mer markedsorienterte, vil markedsføringsfunksjonen slik vi kjenner den i dag få mindre betydning. Flere vil erkjenne at ansvaret for kunden like gjerne kan ligge hos kollegaer i andre avdelinger, som IT, Finans, HR, produksjon, salg og regskap. Derfor må det samarbeides på tvers.

Morgendagens markedsfører blir hun som vektlegger mangfold og forstår hvordan ting henger sammen. Som skaffer seg innsikt fra flere disipliner for å skape verdi, i samarbeid med kunden. Og som måler effekt ut i fra langt flere kriterier enn pengeverdi..

You may also like...

Legg inn en kommentar