Et selvopptatt næringsliv må snakke MED og ikke bare TIL jobbsøkerne

Her forleden holdt jeg foredrag her på BI, om det jeg kaller sosial rekruttering. Det handlet om hvordan jeg tror bedrifter og organisasjoner må endre måter å kommunisere på for å tiltrekke seg fremtidens ansatte. I dag snakker de aller fleste av dem for mye om seg selv og for lite om det jobbsøkeren faktisk er opptatt av. Med andre ord, et selvopptatt næringsliv som fortsatt tviholder på en fåfengt tro om at jobbsøkeren står med lua i hånden og takker for jobben. Den tid er i ferd med å renne ut..

Kampen om de beste hodene er i ferd med å tilspisses. Hovedutfordringen er nok at de beste folkene allerede er ansatt. Parallelt er det blitt vanskeligere å holde på dem man har i staben. Dagens ansatte er rastløse. Til tross for at mange har ambisjoner om må bli lenge i jobben, slutter flere allerede etter halvannet år. Ofte fordi jobben ikke svarte til forventningene. Jeg er i stor grad enig med Even Sandvold Roland og Christian Werner Skovly når de hevder at det er flere grunner til at næringslivet kan takke seg selv. For det første bruker mange bedrifter generelt for mye tid på å snakke om eget gjøren og laden, i glanset presentasjonsmateriell, på statiske hjemmesider eller i jobbannonser som i hovedsak fremstår som et glansbilde som forteller hvor flinke vi er.

Joda, enig i at det er lettere å snakke til enn med fordi det krever mindre av oss. Men det er kanskje en grunn til at vi har fått utdelt to ører og en munn. Når arbeidsgivere ikke lytte og er i reell dialog med søkeren, kan man gå glipp av gode kandidater. Dette fordi søkeren ikke får det riktige beslutningsgrunnlaget når jobbtilbudet skal vurderes. Arbeidsgiver får heller ikke kunnskap nok om hva søkeren egentlig trenger for å bli fornøyd i jobben sin, som at ved vurdering av én jobb fremfor en annen, er det personlig realisering og mulighet for å vokse i jobben som er viktigst, langt viktigere enn for eksempel lønn og goder.

En annen utfordring er at næringslivet har i dag ikke vet nok om hvor potensielle arbeidstakerne faktisk leter etter jobb. En av to unge i dag bruker sosiale medier i jobbjakten. Det tallet vil øke. Mange jobber utlyses heller ikke. Søkerens nettverk og hennes bekjentskaper er for mange de viktigste kontaktene vi har for å få jobb. Hvor er slike kontakter i dag samlet? Jo, sannsynligvis har vi mange av dem på Facebook og i andre sosiale medier. Så hva betyr dette? Jo, når så mange potensielle arbeidstagere benytter nye mediene til å skaffe seg jobb, bør det være selvsagt at de samme mediene er utmerkede kanaler for å rekruttere gode folk. Innhold i nye medier om hva jobben innebærer og et ønske om hvem du vil ha kan i så måte være mer betydningsfullt for å få tak i de beste kandidatene enn tradisjonelle og ofte gørrkjedelige stillingsannonser.

Jeg tror det blir avgjørende å tenke nytt, innse at du i fremtiden ikke kan velge de beste hodene, de vil i større grad velge deg. Det krever mer, og fremtidens rekruttering må i større grad omhandle hele virksomheten, ikke bare et par ansatte i en personalavdeling. Jeg tror det blir viktigere å forankre bruk av sosial medier slik at de blir viktige arbeidsverktøy for de ansatte. Verktøy som de ansatte kan bruke til å formidle historier fra arbeidsdagen sin som kan være interessante for venner og kontakter. Det vil gi verdi for selskapet, verdi som i fremtiden kan bli avgjørende for å tiltrekke seg de beste hodene.

Mitt generelle inntrykk er at norsk næringsliv er bakpå. Holdningen er fortsatt preget av skepsis og vente og se. Sosiale medier ses gjerne på som tidstyver. Tyver som stjeler de ansattes tid og oppmerksomhet. Jammen, vi har ikke kompetanse til å få til dette, og vi føler oss så utrygge. Det er gjengangere av noen synspunkter jeg er blitt møtt med i møter med næringsliv det siste året. Mitt svar er å gjøre noe med den utryggheten. Man erstatter utrygghet med trygghet kun ved å skaffe seg den kompetansen. Helst gjennom egen bruk….

Lykke til!

You may also like...

3 Responses

  1. Eilen sier:

    Spennende tema du tar opp! Siden arbeidsgivere leter etter nye medarbeidere via sosiale medier, syntes jeg det er utrolig viktig at ungdommer får en grundig «opplæring» av sosiale medier. Etter å ha hatt kurset ELE3707, får man et mye større innblikk i hvordan verden egentlig er innenfor sosiale medier! Det er så utrolig viktig hvordan man fremstiller seg som person, selv om du bare er ung! Plutselig en dag så tar arbeidsgiveren kontakt med deg via Facebook og da kan du angre hvis du har presentert deg feil!! Som du selv skriver trur jeg også at flere og flere blir kontaktet via sosiale medier! OG i jobbsammenheng så må man snart bare innse at sosiale medier tar en stor del av hverdagen din, og mer blir det!

  2. Vil bare takk deg her for et flott semester i faget sosiale medier på BI Drammen. Legger ved linken til bloggen min slik at du kan lese siste innlegg som handler nettopp om at semesteret er slutt. http://corrales.no/lillann/
    Stor hilsen fra Lillann

  1. 23. mai 2013

    […] Sosiale medier kan være nyttige for dagligvarebransjen på flere områder. For eksempel å rekruttere nye ansatte, bruke det som læringverktøy og til å drive samfunnskommunikasjon. De fleste virksomheter har […]

Legg inn en kommentar