Sosialfrykt i skolen

Rett før påske holdt jeg foredrag om sosiale medier på en videregående skole i nærheten der jeg bor. Utgangspunktet var en økende irritasjon blant lærere over elevers nettbruk i timene. Flere var enig i at innføring av restriksjoner som forhindrer at elever surfer på nettet i timene på alle videregående skoler, er helt nødvendig.

Internasjonale skoler har lenge vært ledende på å ta i bruk ny teknologi for å oppnå en mer effektiv og dynamisk arbeidshverdag. Vågalt og sjokkerende er det derfor at økt bruk av sosiale medier som arbeids- og undervisningsverktøy akkompagneres av skepsis og motstand i norsk skole. Men overraskende er det ikke. Når sosiale medier endrer hvordan vi forholder seg til våre omgivelser, utfordres også herskende måter å gjøre ting. Å ta del i samtalene, posisjonere skolen/læreren og til og med samarbeide med elever (og foreldre), krever at fagkrefter og ledelse engasjerer seg i dialog. Det kan føre til selvransakelse for mange av dem

Skolen har et ansvar for å utvikle elevenes digitale kompetanse. En kompetanse jeg mener også bør omhandle hvordan sosiale medier fungerer, brukes og utnyttes. Kunnskapsløftet fra 2006 vektlegger at elever skal kunne bruke digitale verktøy som en basisferdighet på lik linje med de andre grunnleggende basisferdighetene som handler om å skrive, lese, regne og uttrykke seg muntlig. I dag, seks år senere, står vi nærmest på stedet hvil i å ta i bruk datamaskin og internett i undervisningen.  

Selvfølgelig skal ikke elever sjekke Facebook i timene, når læreren underviser. Akkurat på lik linje med at elevene ikke skal rope høyt eller sende lapper. Men når skolen, som den fremste bærer av kunnskap, deltakelse, framtid og kritisk tenkning i et demokratisk land, vurderer å legge ned forbud mot de mest brukte kontakt- og debattskapende kommunikasjonskanalene vi i dag har, gir det gale signaler. Mest av alt vitner det om en frykt i blant lærere og rektorer for alt som er nytt og uvant, i stedet for å se på hvordan et nytt og sosialt medielandskap kan bidra til å styrke skolens faglige arena.

I følge OECD er manglende motivasjon en av de største truslene mot kvalitet i norsk skole. Et viktig tiltak i den forbindelse mener vi er å tilrettelegge undervisningen mer etter hva ungdom er opptatt av.  Et skritt i riktig retning er at lærere må tilegne seg kunnskap om hvordan elevene samhandler med hverandre i det daglige, der Facebook er den viktigste infrastrukturen. Hva deler de med hverandre, hvordan bruker de ulike medier når de skal lære noe de er interessert i?  Dialog i nettsamfunn, utveksling av kunnskap på elevblogger og samtaler gjennom diskusjonsgrupper på tvers i nettforum, representerer et interessant alternativ til vanlig undervisning gjennom dets evne til å engasjere elevene i menings-skapende og kreative prosesser. Her snakker vi om prosesser både av akademisk og ikke-akademisk karakter, som berører både personlig og faglig kunnskap hos eleven. Det synes uoppdaget på mange skoler….

You may also like...

Legg inn en kommentar