Vi skal skrive bok! Og vi trenger din hjelp….

Da er vi i gang med bokprosjekt, Svein Tore Marthinsen og jeg. Det blir spennende. Er naturlig nok opptatt av av form og innhold samsvarer med de forventninger fremtidens lesere måtte ha til en slik bok, derfor vil vi bruke våre egne nettverk til å utveksle tanker og ideer underveis.

Vi har tenkt mye frem og tilbake, Tanken var å sette boken inn et demokratisk perspektiv i første kapittel, deretter identifisere noen fellestrekk og utfordringer vi møter ved bruk av de ulike sosiale mediene, før vi gikk inn på hvordan bruken av sosiale medier kan endre ulike deler av samfunnet vårt, som journalistrollen, politikerrollen, byråkratrollen, bedriftsrollen, lærer- og elevrollen.
 
Etterhvert har imidlertid tvilen meldt seg noe. Blir det for mye gjentakelser med et slikt oppsett? Og er det ikke bedre å skrive en bok der hele kan være interessant å lese, framfor en bok der den enkelte leser trolig kun interesserer seg for et par kapitler.

Vi er i ferd med å helle mot at rammeverket bør endres, men vi er på langt nær ferdig tenkt. I øyeblikket lurer vi på å endre i retning av dette:

1. Demokrati: Konkurranse- vs. deltakerdemokrati. Demokrati mellom valgene.

2. Sosiale medier: Noen felles grunnelementer som fungerer? Samspillet med tradisjonelle medier.

3. Forankring: Vertikalt og horisontalt. Må SoMe-satsing forankres? Bør lederen gå foran?

4. Verdi: Hva skaper verdi for deg og følgerne/leserne dine?

5. Dialog: Hvordan få til gode samtaler på nett?

6. Unik: Hvordan ta med seg sin personlighet og det unike ved en organisasjon?

7. Åpenhet: Er åpenhet den beste strategien i både hverdag, krise og medgang?  

8. Utfordringer: Direkte kommunikasjon, offentlig/privat, muntlig skriftlighet, hurtighet, redaktøransvar. Hvordan løser vi utfordringene?

9. Framtiden: Sosial mediekompetanse viktigere i tiden som kommer? Vitaliseres demokratiet vårt?

Vi ønsker å lage en bok i dialog og samspill med våre lesere. Derfor er vi veldig interessert i ditt synspunkt. Du kan være med og påvirke innholdet i boken. Synes du dette siste oppsettet kan ha noe for seg, eller bør vi holde fast på det gamle? Er det noe annet en slik bok bør inneholde?

Tittelen er foreløpig «Samfunnskommunikasjon i en ny tid». Bra nok – eller finnes det noe mer fengende?

 

You may also like...

14 Responses

 1. Dette virker som en spennende disposisjon med mange relevante perspektiver. Du nevner det med offentlig/privat. Det er et viktig tema på to måter: 1) Hvem er man når man opptrer i de sosiale mediene (kfr denne frasen: «jeg tvitrer privat») 2) Grensesnittet mellom privat og offentlig kommunikasjon. (Eksempel: Presseorganisasjonene vurderer nå om PFU kan behandle saker fra sosiale medier).
  Lykke til.

 2. Jeg synes dialog og samtale må løftes betydelig mer frem. Å spørre om hva som fungerer osv. uten å snakke om det grunnleggende ved sosiale først – nemlig den flytende dialogen – blir for meg galt. Dialogen er premisset for det dere skal si om ny tilnærming til demokratiet.

  Samtidig tror jeg dere sikter for bredt. Dere skal ta for dere demokratiet, individuelle perspektiver i sosiale medier, åpenhetsdebatten, samspill med andre medier og listen fortsetter. Dette kunne nesten vært tre bøker, noe jeg faktisk heller ville anbefalt. Alternativt bok i tre deler. Uten å ha tenkt meg om 🙂 :1) Den nye samtalen 2) Det nye demokratiet 3) Den nye åpenheten. (jeg synes Charlene Li har mye spennende på ledelse og organisasjon som hadde vært spennende å lest om i norsk/skandinavisk kontekst)

  Forøvrig mener jeg konsensusen er litt i overkant når det gjelder sosiale medier. (som omtalt på diverse blogger i det siste). Det blir ikke en god samtale bare man legger forholdene til rette for den. Pokker heller, det blir ikke nødvendigvis en god samtale når folk prater med hverandre heller. De fleste samtaler i sosiale medier fører ikke til annet enn den praten jeg har med naboen på t-banen om morgenen. I det store bildet er samtalen med naboen sikkert fint, men for bedrifter, partier m.fl. eksisterer det helt tydelige mål for den digitale kommunikasjonen.

  Hmmm…. Dette ble litt langt. Gir meg nå, selv om jeg føler jeg såvidt hadde startet 🙂

  Uansett – denne boken finnes ikke i dag. Den trengs. Og den må komme i norsk kontekst. Så jeg gleder meg til å lese den.

 3. Carsten Pihl sier:

  Spennende prosjekt, og disp 2 ser definitivt bedre ut enn disp 1.

  Iom at dere vil skrive sammen med andre: Hva med å være tøffe nok til å (del)crowdscourse skrivinge? f.eks i en Wiki el. (Dere kan legge tilgangsnivå slik at dere godkjenner endringer/rettelser/tillegg)

  Ble f.eks gjort med «The complete Guide to google Wave». http://completewaveguide.com/ (Nå gikk Wave nedenom, men det var ikke bokens problem!)

 4. cecilie sier:

  Tusen takk for nyttige innspll – virkelig til å bli inspirert av. Rolleproblematikken er absolutt relevant, den må med tidlig i boken synes jeg, på lik linje med hvordan sosiale medier utfordrer herskende måter å gjøre ting på, får betydning for org.kultur etc. Johannes, tre bøker blir vel i meste laget, men ja – du har poeng, må begrense en del. Glad for engasjementet, vil gjerne høre mer fra deg. Carsten, spennnede tanker, hadde jo vært utrolig gøy da ……

 5. Så gøy Cecilie! Er stolt av å være din SoMe elev, du har mye bra å komme med og gleder meg virkelig til boken kommer 🙂

  Flere av de jeg møter fra næringslivet og B2B aner virkelig ikke hva sosiale medier er og hvilke muligheter som ligger rett foran nesen på de. Hvem skrives boken for? Kanskje det kan være en idé å skrive en liten intro om hvorfor være tilstede og aktiv på sosiale medier, hvordan SoMe kan fungere i praksis? (det nye markedsmessige problem)

  Liker spesielt godt punkt 3. Forankring og 4. Verdi

  Synes tittelen kanskje virker litt kjedelig..

  Uansett lykke til! Boken blir ihvertfall innholdsrik med Cecilie som forfatter 🙂

 6. Takk for hyggelige ord. Boken skal være relevant for alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan oppnå gevinster gjennom å utløse potensialet i sosiale medier og møte utfordringene.

 7. Jan Barstad sier:

  Dette blir spennende. Interessante innlegg over 🙂

  Om boken kommer i en norsk kontekst er det IMO viktig å se den i lys av den globale utviklingen på området. Her er noen interessante tanker:

  Let’s create participative democracy

  – skrevet i 2009, men interessant fortsatt.

 8. Vanskelig å kommentere uten at jeg vet hva som er den opprinnelige bestillingen fra Kommuneforlaget. Har dere bare arbeidstittelen å gå ut fra, eller er det andre føringer?

 9. Takk for interessant lenke Jan, skal se nærmere på den. Kristin, vi er godt i gang med både struktur og innhold, men likevel opptatt av å høre hva andre synes en slik bok bør inneholde. God helg !

 10. navn sier:

  Du er jo på NA24 i dag og dere trenger en tung studie i dere tydeligvis oppfatter som baksiden av medaljen. Dere vil ha demokrati og åpenhet når det passer politikere (eller andre avsendere som har ett «budskap» jmf. markedsføring el, ikke spess. rart mtp. hvor du kommer i fra, hvor tilogmed du forsøker å selge noe!), men ikke når det gjelder vanlige mennesker.

  Det er så sjukt mye dere ikke har forstått av hva som faktisk skjer at dere er langt i fra kompetente nok til å skrive noe bok.

  Min anbefaling er: drop det!

  • Hei og takk for innspill. Jeg kan jo ikke forvente at alle er enig med meg, men luer på hva du reagerer på og hva legger til grunn når du sier jeg ikke har forstått hva som skjer… Ville satt pris på en utdyping om du har anledning.
   Ha en fin dag !

   • navn sier:

    Du vil for eks. politikere skal respondere raskt/-ere og kommunisere og ha (mer) dialog med sine velgere (stor sak dere har jobbet med tidligere).

    Du har tilsynelatende en uovertruffen tro på sosiale medier i andre settinger som noe som kan gi positive endringer/effekter el.

    Når en av effektene rask kommunikasjon og mye dialog gir seg gjeldende så er du plutselig imot akkurat de egenskaper du har priset så høyt og mer eller mindre basert hele din profesjonelle virksomhet på.

    Det blir da litt merkelig at dere ikke engang i utkastet til kapitler nærmer dere baksiden av medaljen eller er villige til å undersøke noen av de mer mørke implikasjoner man har og vil se.

    Å grenseløst prise dette som en god ting, forsøke å se hvordan man skal navigere seg i sosiale medier for å oppnå best mulig effekt er IKKE mulig uten å se hva som kan skje når denne effekten snues.

    I eksemplet fra NA24 finner du denne effekten lite ønskelig. Den er derimot utstoppelig. Samme gjelder andre mer eller mindre virale effekter (eller fenomener med tilsvarende egenskaper) uavhengig av om de er ett «gode» eller ett «onde» (forsåvidt uavhengig av hvem som evaluerer det i disse kategorier siden noe som er uønsket av en part ikke nødvendigvis er uønsket av annen).

    Jeg forstår at dette er noe større enn du har forsøkt å se på, og at det kan være noe tyngre materie enn å skrive en happy go suksesshistorieaktig sak, men det er litt lite substans og relevans i noe slikt, og minner mer om «hvordan bli rik på ebay»-bøkene i usa for en periode siden. Rikdommen kom da nettop ikke fra ebay, men fra bøkene. Det blir å kaste blår i øynene på folk…

 11. KFu sier:

  Bra at du let publikum kome med innspel:)
  Eit spørsmål som kunne vore gjort eit større poeng ut av:
  Kva rolle spelar internkommunikasjon i behov/bruk/effekt knytt til kanalane. Til dømes i kvalitetssikring, tiltaka sin strategiske gjennomslagskraft osv.
  – Organisasjonskultur/psykologi og org. strukturar. Spesielt aktuelt i kap. 3 og 8.

 1. 28. april 2012

  […] Det siste jeg vil trekke frem som et annet sjakktrekk fra Staudes side, er måten å henvende seg direkte til leseren på. Som for eksempel gjennom dette innlegget… Kilde […]

Legg inn en kommentar