Analyse av partiledere i sosiale medier: Trine Skei Grande (V)

Politisk kommunikasjon er i endring. Flere og flere politikere posisjonerer seg på Facebook, Youtube, Twitter og blogg. Det tror jeg er lurt. Når flere og flere velgere bruker sosiale medier, så er det dumt å være fraværende. Men hvordan står det egentlig til med bruken av sosiale medier blant dagens partier og partiledere? Det er et spørsmål valganalytiker Svein Tore Marthinsen og jeg har stilt oss den siste tiden. Og resultatet er blitt en analyse av de sju partiene som i dag er representert på Stortinget, samt deres partiledere. Bakgrunnen for analysen og de kriteriene vi har lagt til grunn for, finner du her.  

Første partileder ut er Venstres Trine Skei Grande. På bloggen Liberal.no/trine skriver partilederen månedlige blogginnlegg med utgangspunkt i partiets politiske saker. Det første spørsmålet jeg stiller meg er om Trine er bevisst hvem hun skriver for ? Er det partifeller og velgere i “egne rekker” eller potensielle nye velgere og folk flest? Mye tyder på at det er det første. Dette fordi de aller fleste av innleggene fremstår mer som leserbrev fra Venstre-politikeren enn innlegg som tilrettelegger for nysgjerrighet og engasjement blant lesere i partiets randsone om Venstres saker og løsninger.

Påstander belegges i liten grad, og lenker til relevante kilder er fraværenede i de aller fleste av innleggene. Dette mener jeg svekker innholdet i bloggposten da bruk av lenker, som underbygger, utdyper eller supplerer, kan skape en bredde i hvordan en sak presenteres. Også språket i enkelte av innleggene er tungt og byråkratisk.

Likevel, Trine Skei Grande får en del kommentarer på innleggene sine. Hun har flere trofast lesere, mange av de samme leserne kommenterer gang på gang. Antall kommentarer er dog ikke flere enn at det bør være rom for oppfølging. Men på lik linje med mange av partilederne på Stortinget, deltar ikke Skei Grande i diskusjon med sine blogglesere .  

En gjennomgang av samtlige blogginnlegg postet det sist året, viser at det i hovedsak er Skei Grandes egne partifeller i Venstre som er aktive bidragsytene i kommentarfeltet. I så måte fremstår kommentarene mer som innhold der man “heier på hverandre” fremfor å initiere til debatt på tvers av folk og partitilhørighet. Når både bloggforfatteren og kommentarene bærer preg av at det skrikes ut politisk farge og partitilhørighet, kan innholdet oppleves som ekskluderende for mer «nøytrale» lesere.

Samtidig bidrar bloggen til å bygge intern entusiasme noe som også er avgjørende for å lykkes f.eks i en valgkamp. Det er også et pluss at Skei Grande i stor grad produserer blogginnhold som er unikt for denne plattformen, hun faller altså ikke for fristelsen til å kun legge ut egne kronikker, taler osv. Skei Grande er også sin egen redaktør i sosiale medier, noe jeg mener er en forutsetning for oppleves som ekte.

 

Trine Skei Grande har en god og informativ side på Facebook. I skrivende stund har siden 2266 “Likes”. Den som “Liker” er en herlig blanding av partifeller, partikollegaer, journalister og folk flest. Facebooksiden oppdateres så og si daglig, men i hovedsak kun med statusoppdateringer i 1.0-format der partilederen forteller fansen hva hun skal gjøre den aktuelle dagen. Hele 16 av totalt 20 statusoppdateringer den siste måneden starter med “i dag har jeg/dagen startet med”. Det vitner om en ensformighet som kan trøtte følgerne. 

Skei Grande viser takt og tone på Twitter. Her mener jeg partilederen for Venstre utvilsomt er den politikeren i analysen som best har knekt «koden» for Twitterbruk. Hun lytter, engasjerer, deler og deltar i dialogen med sine pt. 9190 følgerne, fra alle samfunnslag. Hun skaper dermed en verdi som gir folk lyst til å følge henne på Twitter, og hun utnytter bedre enn de fleste de muligheter Twitter gir for å mobilisere til debatt. 

Hva kan vi trekke ut av dette? Det virker som Skei Grande trives best med å være på Twitter. Skal hun engasjere mer også på de andre plattformene, så bør hun faktisk lære av sin egen Twitter-bruk. Formidle oftere og bedre hva hun tenker om politiske saker, hvorfor hun er enig/uenig, fortelle hvorfor hun provoseres, blir sint eller lei seg. Å skape debatt er vel så viktig som å spre informasjon i sosiale medier. Skei Grande bør derfor erkjenne at hun kan bidra med mer verdifullt innhold i sosial medier for å oppnår enda mer interaksjon. For når følgerne/velgerne integreres og stimuleres til samhandling, øker sannsynligheten for at innholdet i sosiale nettsamfunn gir merverdi. 

Det er da de vil komme tilbake. Igjen og igjen…

 

You may also like...

14 Responses

 1. Marte Klouman sier:

  Dette synes jeg var moro å lese. En akkurat passe lett/tung evaluering. Gleder meg til å lese de neste analysene for å sammenlikne. De politikerne som er flinke i SoMe plukker nok raskt opp denne føljetongen, og tar med seg noen tips. Takk for innsatsen! 😀

 2. Takk for en grundig og reflektert gjennomgang! Det er rett og slett for mye slett arbeid når politikeres tiltak i sosiale medier – dette er unntaket.

  I valgkampen i 2009 var jeg veldig dypt inne i den norske, politiske virkeligheten på nett siden jeg var redaktør for Valgpanelet. Den gang var vi litt skuffet over politikerne siden vi opplevde at de ikke brukte verktøyene i SoMe-kassa til annet enn enveisroping. Denne analysen vil vise om de har kommet noe lengre.

  En liten bemerkning til slutt: jeg tror ikke blogger er ikke en plattform som egner seg å ta opp debatter med politiske motstandere – de egner seg derimot veldig godt til å snakke til dem som allerede har bestemt seg. Grunnen er at terskelen for å delta i debatten i utgangspunktet er veldig høy på en blogg. I Technographics-land er blogger perfekt for Tilskueraktivitet – journalister, meningsfeller og andre som sitter og passivt mottar Trines tanker.

 3. Solveig Jacobsen sier:

  På NTNU-kurset sos6515 «Sosiale medier i offentlig» har vi skrevet blogginnlegg om: Hvordan skape involvering og engasjement rundt valget ved hjelp av sosiale medier? Mitt bidrag: http://t.co/o8fblJq6
  Jeg gleder meg til fortsettelsen deres og til å se om noe av det jeg skrev understøttes av det dere finner!

 4. Takk for grundig gjennomgang. Beste analyset jeg har lest om partilederenes bruk av sosiale medier.

 5. cecilie sier:

  Marte og Steinar: Takk for hyggelige og inspirerende kommentarer. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet. Prøvde forøvrig å finne deg på Twitter Steinar, men uten å lykkes ..(-:

  Solveig, takk for relevant lenke. Send meg gjerne flere slike dersom du skriver noe mer om temaet.

  Jørgen, takk for gode bidrag, det er dette som er så fascinerende, at bidrag fra leserne på en blogg underbygger, utdyper eller supplerer hovedbudskapet. Dette skaper en bredde i hvordan en sak presenteres og kan dermed skape egne synspunkter på et budskap. Dette kan igjen fremme ulike former for deltagerdemokrati og for deliberasjon, noe jeg mener politikere må få en bedre forståelse for.

 6. Jeg sleit også med å finne Venstres infosjef på Twitter.. Hadde vært interessant å høre litt om Venstres strategivalg ifm. sosiale medier. Jobber med analyse av Venstre nå, håper å ha den klar i løpet av dagen og legger den da ut på bloggen min: http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/

  Forøvrig interessant innspill fra Jørgen. Det er åpenbart slik at politikere skriver mest for og til sine egne på blogg. Jeg synes også Facebook-kommunikasjonen bærer preg av det samme, mens man går i mer åpen debatt på Twitter. Kanskje er dette fornuftig med tanke på at de ulike plattformene har ulike egenskaper og former. Jeg tror imidlertid at politikerne bør ha som ambisjon å få til begge deler på flere plattformer. Å ta vare på «fansen»/kjernen din, parallelt med at du også kommuniserer til «randsonen» er essensielt hvis man ønsker å engasjere mer og vokse.

 7. Cecilie og Svein Tore: Ikke på Twitter (men FB), og svarer gjerne på spørsmål. Sikkert berettiget kritikk at inforsjefen ikke er på Tw, men er tett på @venstre. Litt bakgrunn fra 2009 kan være aktuell bakgrunn: http://valgpanelet.no/forsiden/venstre-pa-nett-uten-sponheim/. Hovedmål: Mer dialog, mindre rop. Klarer vi det? Hovedmål2: Du skal få svar, uansett hvilken kanal vi møter velgere på. Pri: FB, TW og Liberal.no. Egen plattform (liberal.no) er viktig. Møtested for debatt og dialog. Trekke inn egne medlemmer og velgere i kommunikasjon mot nye velgere. Viktig for en organisasjon med få sentrale ressurser, og trekke veksler på sympatisører i kommunikasjonsarbeidet.

  Gleder meg til å få vurdering av partiet. Spesielt siden vurderingen kommer etter valg. Da kan vi ta kommentarer ad. notam og endre langsiktig.

 8. Almir Misimovic sier:

  Meget grundig og saklig analyse.

 9. Vigdis sier:

  Analysene dine er grundige og veldig gode og informative. Her synes jeg også du har tatt Venstre og Skei Grande på kornet. Twitteraktiviteten er kanskje den sterkeste av partilederne. Ellers er jeg enig i analysen av Liberal.no – og selv om Haugsvær her sier at den skal fungere som kommunikasjon mot nye velgere oppleves den ikke slik for meg. Man skal være ganske interessert i budskapet på forhånd for å gå inn i en dialog der. Partiet har mange svært tale- og skriveføre akademikere som medlemmer og aktive, og Liberal.no speiler det. Det er det ikke noe galt med, tvert om. Men det er bra at en får andre inntrykk andre steder, for eksempel på twitter, og at en der har en større åpenhet mot andre enn de som allerede er med. Jeg støtter fullt ut Svein Tore Marthinsens kommentar over med tanke på dialog med randsonen som essensielt.

 10. cecilie sier:

  Takk for kommentarer og særlig takk til deg Steinar, for det engasjementet du har vist oss ifm analysene, både mine og Svein Tore sine. Vi legger mye arbeid i dem, da er det hyggelig at partiet selv også kommer på banen med sine synspunkter. Det gir merverdi til innholdet. Er egentlig litt overrasket over at ikke flere har gjort det samme, med unntak av «takk for innspill»-varianten er det ingen andre enn dere i Venstre som har bidratt på denne måten. Det synes jeg er et godt signal på at Venstre tar de sosiale mediene på alvor (- .

  Vigdis, nok en gang takk for relevante innspill. Setter stor pris på din deltagelse både her og hos Svein Tore ! Håper du fortsetter med det – når vi etter hvert også skal analysere FrP og AP med tilhørene partiledere. God lørdag !

 1. 24. november 2011

  […] Cecilie Staudes blogg Skip to content HjemOm denne bloggenOm meg selv og jobben min ← Analyse av partiledere i sosiale medier: Trine Skei Grande (V) […]

 2. 29. november 2011

  […] medier. Forrige uke var det Venstres-leder Trine Skei Grandes aktivitet i sosiale medier som ble analysert. Også hennes parti, Venstre, har fått konstruktive innspill. I tillegg har KrFs Knut Arild […]

 3. 17. januar 2012

  […] enn nok for å si det sånn. Vi staret analysene med det minste partiet, Venstre og partileder Trine Skei Grande. Dernest kom turen til KrF og Knut Arild Hareide, Senterpartiet og Liv Signe Navarsete, for så […]

 4. 24. februar 2014

  […] Forrige gang kritiserte vi henne for å skrive statusoppdateringer på Facebook som nesten bare handlet om hva partilederen skulle gjøre den aktuelle dagen. Det ble ensformig. Noe av dette mønsteret henger fortsatt igjen, men variasjonen er blitt noe bedre  og en del av pjattet er luket vekk. Hun er god på dialog også her. Hennes hovedutfordring er å skape mer innhold som tilfører noe og som oppleves interessant av hennes følgere. Vi savner flere spørsmål til interesserte (invitering) og mer kanalunikt innhold der Trine av og til bruker sin Facebook-side til selv å sette agendaen. […]

Legg inn en kommentar