Om behovet for en "vær varsom-plakat" for bloggere

At bloggen som uttrykksform får stadig større makt er ikke noe nytt. I dag er det registrert 450 500 norske blogger, og tallet øker for hver dag som går. Det er ingen tvil om at en demokratisering av det å kunne publisere, medfører en større arena for ytringsfrihet, og dermed økt ansvar for seg selv og andre.

Personopplysninger som ikke burde vært publisert, bilder som er misbrukt, innlegg som blir tolket som ren mobbing og ubevissthet rundt at det som legges ut mest sannsynlig ligger der for evig tid, er forhold vi tidvis eksponeres for i sosiale medier. Vi har også sett flere eksempler på at stadig flere bloggere, særlig de helt unge med mange lesere, blir utnyttet av annonsører som vil tjene penger på bloggere som er populære blant leserne. Et forsøk på å lage noen normer for hvordan man opptrer på bloggen sin har dermed tvunget seg frem.

Blogg-gründer og sosiale medier-rådgiver Thomas Moen har sammen med Rafiq Charania laget en «Vær-varsom»-plakat for bloggere. I motsetning til pressens formelle etiske kodeks, er dette valgfrie retningslinjer for bloggere, lesere og annonsører, men som likevel kan sammenlignes med pressens «Vær Varsom-plakat».  Bloggplakaten skal være åpen for endringer etter hvert som bloggverden endrer seg. Forbrukerrådet og Norsk Presseforbund har bidratt i prosessen.

Arbeidet med den såkalte bloggplakaten har imidlertid skapt debatt. Flere har reagert på det man både har omtalt som en «kardemommelov» og «helt urelevant». Suongir hevder i sin blogg at bloggplakaten er noe å bygge videre på. Hun trekker frem behovet for en slik ”veileder” men vektlegger at den ikke bør gjelde for alle bloggere, men bare for blogger av kommersiell karakter. Jørgen Helland hevder Moen hadde vært tjent med å formulere bloggplakaten til å omfatte “rosabloggere”, siden mange av punktene åpenbart er rettet mot denne gruppen alene. Min tidligere favorittstudent, Christina Agenæss, i Sermo deler synet, og har i sitt engasjerenede blogginnlegg «take a walk on the wildside» poengtret at det fines en bloggverden utenfor rosabloggernes solpudderboble og henviser til «ordentligbloggerne» – de som skriver om samfunnspolitiske utfordringer, politikk, menneskeverd, litteratur og andre ting som ikke direkte påvirkes av en dårlig hårdag der extensionsene har floket seg for å bruke hennes egne ord. Selv mener jeg tiltaket er godt, spesielt er det positivt at retningslinjene omfatter både bloggere, lesere og annonsører. Dette bidrar til å synliggjøre at det er ulike grupper er involvert, samt å bevisstgjøre de ulike gruppene på det kommersielle aspektet rundt bloggingen.

Henriett Hedløv i Halogen har på Kjøkkenfesten skrevet et innlegg der hun stiller spørsmål om hva som vil skje når kommersielle krefter inntar sosiale medier. Spørsmål hun stiller er; Hva skjer når alle merkevarer og organisasjoner driver massekommunikasjon via de sosiale mediene? Skygger folk banen og finner nye steder, blokker merkevarer og venner som henger seg på alle mulige kommersielle stunts? 

Hva tror du?

You may also like...

9 Responses

 1. Caroline sier:

  I bunn og grunn handler det om etikk og folkeskikk. Plakat eller ikke plakat. Man må forholde seg til samfunnets normer og de norske lover.

  De unge i dag kan lett påvirkes av andre i sin aldersgruppe som blogger om alt fra sminke til jentekvelder. Det er skremmende når man ikke vet om det står komersielle aktører bak.

  Synes vi trenger flere blogger som omhandler fag, ulike nisjer og diskusjon. Slikt kan føre til utvikling, inspirasjon og nye idéer..

 2. Anonymous sier:

  Hei

  Du skriver om mye som er spennende å lese, men jeg sliter med lesbarheten når bloggen har sort bakgrunn og mørkegrå lenker.

 3. kreativM sier:

  Dette måtte jo bare komme. Men til hvilken nytte? Hvorfor er det alltid noen som skal pålegge noen retningslinjer for hvordan ting skal gjøres på Internett, eller bestemme hvordan ting skal gjøres? Jeg er prinsipielt imot alle slike ting. Nettet bør, og skal være fritt.

  Når det gjelder "Bloggplakaten", så lurer jeg litt på motivene til Thomas Moen. Er han bare en nobel rytter på sin blendahvite hest? Eller har han andre i ryggen, eller sine egne økonomiske motiver? Kanskje mange motstandere av denne plakaten er misunnelige for ikke å kommet på denne selv? Jeg vet ikke. Men synes mange spm er ubesvarte.

  Og så kommer vel rosinen i pølsa. Nå vil man klassifisere bloggerne. Nå vil man ha A, B, C bloggere og forfine hele systemet. Jeg synes dette bringer oss inn i et hierarkisk system, som er forkastelig. Noe av det fantastiske med sosiale medier er at hvem som helst og når som helst kan si det de måtte ha lyst til. En blogg lever sitt eget liv. Er den populær, så er det fordi folk liker den, ikke fordi de er kjøpt og betalt for å like den. Jeg tror det er MYE dårlig skjult misunnelse ute og går her.

  Henriette Hedløv er derimot inne på noe veldig interessant og viktig. Kommersielle krefter i den sosiale sfære er uvelkomment, og ja folk vil skygge banen hvis disse kreftene blir for sterke . Dette vil igjen gi en evolusjon mot nye typer medier hvor renheten fortsatt består.

  kreativM

 4. Cecilie staude sier:

  Jeg tror en kategorisering av bloggere kommer til å tvinge seg frem. Merker selv at jeg har endret holdning til hvilke blogger, hvilke tvitrere og hvilke grupper på Facebook jeg ønsker å følge med på. De som skiller seg ut er de som gir meg nyttig input i forhold til at jeg kan gjøre jobben min bedre. Det er primært på denne måten jeg bruker de sosiale mediene, andre gjør det på andre måter og noen bruker dem til litt begge deler. Thomas Moen har skrevet et interessant innlegg om kategorisering i forhold til det han kaller Toppbloggere og/eller Nøkkelbloggere – interessant! Innlegget finner du her:

  http://thomasmoen.com/toppbloggere-eller-n%C3%B8kkelbloggere/

 5. Cecilie staude sier:

  Er det flere som har problemer med lesbarheten på bloggen, fordi lenkene er grå på sort bakgrunn? I så fall må jeg vurdere å endre fargene….

 6. kreativM sier:

  Et godt innlegg i Dagbladet om dette temaet. Jan Omdahl er tydeligvis på samme linje som meg, og det tror jeg de fleste bloggere også er.

  Jeg mener fortsatt at det å forsøke å kontrollere blogging eller Internett generelt i for stor grad av enkeltpersoner, organisasjoner, myndigheter eller kommersielle selskaper, vil være helt håpløst og en STOR feil.

  http://www.dagbladet.no/2010/02/23/kultur/tekno/data_og_teknologi/10549775/

  kreativM

 7. Cecilie staude sier:

  Har lest kommentaren til Omdahl – den er bra og åpner for mange relevante diskusjoner. Særlig synes jeg det han påpeker om at en blogg med et kommersielt budskap er vel strengt tatt enten reklame, eller butikk? Da er vi ganske langt borte fra den jevne bloggerenes hverdag… her tror jeg det vil skje mye fremover..

  Fungerer bakgrunnsfargen på bloggen bedre nå?

 8. Nina sier:

  Det er ingen behov for bloggplakat i Norge. Det som det er behov for er annonsører og de som ønsker å sponsen en blogg, velger ut de som er gammle nok og ikke velger å markedsføre seg mot barn (ja, VOE eer 14 år).

  For å sponse en blogg burde man minst være 18 år, og voksen nok til å ta egne avgjørelse av hva man vil bli sponset med og ikke foreldrene dine. La barn være barn.

 9. Cecilie Staude sier:

  Gode poeng, Nina (-:

Legg inn en kommentar