Hvor er elevene?

Skjermbilde 2014-03-16 kl. 20.11.11

I dag har jeg vært mest på Twitter. Leste nemlig en interessant artikkel i aftenposten på morgenkvisten. Om at elever skulker mer enn før. Det sies at lærerne er blitt frustrerte.. Ble inspirert og tvitret om at jeg synes lærere og skole bør bruke mer tid på godt innhold, enn å sutre over elever som ikke stiller i klasserommet..

En lærer skrev at hun fikk lyst til å rope «du veit ikkje ka du snakkar om ;-)». Det kan vel hende at hun har et poeng. Men uansett. Jeg tror den tid er i ferd med å renne ut, der vi kan utpeke elever og studenter til syndebukker for tomme pulter. Til det har økt åpenhet og gjennomsiktighet rundt skole, læring og utdanning allerede fått for stor betydning. For skolevalg. For lærervalg. For resultater. Ytringsrommet er i tillegg blitt større. Maktforholdet mellom lærer og elev jevnes ut. Skiller brytes ned. Det er det mange lærere som opplever truende. Fordi det bryter med den tradisjonelle normen om at det er læreren som bestemmer.

Kan selv bli frustrert. På mine. Fordi det kl. 08 en mandag morgen er ti studenter i klasserommet. En time senere er de 40. Noen kommer aldri. Har vel hendt at jeg har truet dem. Med at den som ikke stiller kommer til å få svi til eksamen. Etter nærmere ettertanke faller slike trusler på egen urimelighet. Fordi vi lever i en tid der tradisjonell utdanning utfordres på flere områder. Mange tror det kommer til å bli tøft fremover. Som følge av digitaliseringen. Selv tror jeg det blir knalltøft. Særlig for skoler som vår. Fordi det vil bli viktigere hva du kan. Ikke hvor du ha lært det. Selv om det fortsatt heldigvis finnes unntak..

Jeg tror ikke strengere fraværsgrenser og sanksjonsmuligheter fører til mer motiverte elever. Ei heller tror jeg innføring av obligatoriske arbeidskrav er veien å gå for å sikre fremmøte blant studenter i vårt system. Det handler om å skape en læringsarena som er god. Som også møter elever og studenter på deres premisser. En læringsarena der kreativitet kan slippes løs. Der elever og studenter selv bidrar til læring. Det er ikke å undergrave lærernes egen posisjon. Jeg mener det er å styrke den…

You may also like...

1 Response

  1. 26. mars 2014

    […] som resulterer i en stimatisering av elevene. Lærer ved BI, Cecilie Staude, påpeker i sitt blogginnlegg at strengere fraværsgrenser og flere sanksjonsmuligheter neppe vil føre til mer motiverte elever. […]

Legg inn en kommentar