Monthly Archive: januar 2014

1

Ja til motstand!

– Vi bør like våre motstandere. Det var ett av flere gode poeng som Heidi Nordby Lunde (@vampus) snakket om på døgnsamlingen til Europabevegelsen denne helgen. Mange samfunnsdebatter er sjelden gode samtaler. Tvert i mot fremstår de ofte som forum der hovedpoenget synes å være å dunke hverandre i hodet med argumenter. Et hovedanliggende er ofte å fremheve hvor fortreffelig eget standpunkt er, i motsetning til hvor håpløs motstanderens poenger er. Slik vil man overbevise andre om at sitt argument er det beste. Å få frem forskjeller er et sentralt element i konkurransedemokratiet vårt, noe som vi tar opp i...

0

Redaktøransvar på Facebook

Ulykken på Bjørkelangen for et par dager siden engasjerer meg, også profesjonelt. Av tre grunner. For det første viser engasjementet i sosiale medier at den tid da det kun var noen få som fikk kringkastet sine ytringer i mediene, er forbi. Gjennom «nye» mediekanaler gis vi alle bedre ytringsmuligheter. Ja, vi kan si det sånn at vi i noen grad blir våre egne journaliter og redaktører. For det andre byr vi mer på oss selv i sosiale medier. Vi er personlige. Vi er private. Og vi deler stadig mer fra livene våre med andre. Også i vanskelige livssituasjoner og sorgprosesser....