Det er lenge siden jeg har blogget…

Midt under frokosten her på Skeikampen i dag ble jeg ringt opp av den hyggelige Einar Kosaka, journalist i NRK. Han lurte på om jeg hadde kommentarer til en BBC-artikkel der det fremkommer at 8,7 prosent av profilene på Facebook er falske. Artikkelen slik den ble finner du her.  Fordi jeg synes saken har mangler fikk jeg lyst til å skrive blogginnlegg. Og det var på høy tid. Jeg har ikke blogget på lenge. Det er fordi jeg bruker så og si all min tid på boka om Sosial Kommunikasjon som jeg skriver sammen med Svein Tore Marthinsen. Boken omhandler hvordan vi tror nett og sosiale medier kommer til å påvirke hvordan samfunnet vårt utvikler seg, med vekt på økt deltagerdemokrati og bedre konkurransedemokrati. Ikke visste jeg at det var så krevende å skrive bok …. 

For den som lurer er grunnpilarene i boken tre elementer som vi mener god sosial kommunikasjon på nett og i sosiale medier består av. For det første er kommunikasjonen personlig. Dvs. at vi byr på oss selv innenfor grenser både avsendere og mottakere er komfortable med. Dernest er relasjonen basert på samtaler. Samtaler der vi inviterer hverandre, lytter og deltar, og der vi snakker med, og ikke til, hverandre. Dessuten er sosial kommunikasjon basert på verdi. Verdi som handler om å tilføre andre noe. Noe som oppleves interessant og relevant, samtidig som man blir tilført verdi av andre. Altså en gjensidig form for verdiskapning. At relasjonene våre baserer seg på likeverdighet er en nøkkel for å få til verdifulle dialoger.

Men nok om boka. Manus skal leveres i oktober. Akkurat i dag synes jeg det er mer interessant å bruke tid på å reflektere litt over at hele 83 millioner profiler på Facebook omtales som falske, Det synes jeg er misvisende fremstilling av fakta. Som det kan leses i artikkelen deler Facebook de såkalte «illegitimate accounts» inn i; 1. Duplikatprofiler – profiler som kommer i tillegg til hovedprofil. 2. Profiler som iht reglene skulle vært opprettet som sider, men som i stedet fremstår som en personlig profil og 3. Falske profiler som bryter Facebooks regelverk, for eksempel for å sende ut søppelpost. 

Joda, jeg synes også det er uklart hva som egentlig ligger i å være en illegitimate account. Men en ting er sikkert; 83 millioner falske profiler er ikke ensbetydende med at personer og virksomheter har opprettet dem med en uærlig hensikt. Mye dreier seg nok om at det blir mer og mer vanlig at personer og bedrifter har flere enn én bruker på Facebook. Et vanlig problem med det sosiale nettverket er at det er vanskelig å skille mellom privatliv og arbeidsliv, og derfor velger mange å opprette flere profiler. Stadig flere bedrifter ser også et behov for å dele seg opp i kommunikasjonen  – og etablerer seg med flere kontoer. 

Artikkelen sier ingenting om hvor mange av kontoene som er falske, eller opprettet for å profitere basert på uærlighet. Men at det finnes slike er helt sikkert. Et par eksempler er også omtalt i artikkelen. Falske profiler i sosiale medier er et fenomen vi ser fra tid til annen. Det er nok ingen barnesykdom, men heller et eksempel på de mange utfordringer vi har i et medielandskap der det ikke finnes nedskrevne regler for hvordan vi skal oppføre oss. Den utfordringen må vi ta, hver og en av oss.Vi må lære oss å håndtere dette ved å bli flinkere til å korrigere ikke bare oss selv, men også korrigere andre der vi mener det begås overtramp.

Jeg synes Facebooktallene bekrefter at kunnskapsnivået om god sosial mediebruk fortsatt er lavt. Derfor gjøres det også feil. -Vi har ikke kompetanse til å få til dette, og vi føler oss så utrygge. Det er gjengangere av noen synspunkter som jeg har blitt møtt med i møter med næringsliv den siste tiden. Mitt svar er å gjøre noe med den utryggheten. Man erstatter utrygghet med trygghet kun ved å skaffe seg kompetansen…

You may also like...

Legg inn en kommentar