Hvor viktig er sosiale medier for en utdanningsinstitusjon som BI ?

Her forleden ble jeg intervjuet av min tidligere student Benedikte Tonning Hansen som skriver dagsaktuelle saker som blir publisert på de nye og fine nettsidene til SBIO! Fordi jeg synes saken er relevant, og håper at det er noe av mine lesere som vil bidra med kommentarer og innspill til et tema jeg selv er svært opptatt av, tillater meg å legge ut saken i sin helhet også her på bloggen (selv om jeg vanligvis er i mot dobbeltpublisering).

Skrevet av Benedicte Tonning Hansen

I dagens samfunn stilles det et krav til bedrifters tilstedeværelse i sosiale medier. Handelshøyskolen BI er intet unntak. Med Facebooksider, Twitterkonto og blogg informerer de nåværende studenter, potensielle studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Ved denne type informasjonsdeling åpner det seg mulighet for dialog med mottaker. 

Jeg har tatt liten prat med høyskolelektor Cecilie Staude som underviser i flere kurs på bachelorstudiet i markedskommunikasjon og varehandelsledelse på BI. Hun er også en av ildsjelene som har stor interesse for sosiale medier. Har du hatt henne som foreleser bør du være godt kjent med at hun bruker sosiale medier aktivt i sin undervisning. På bildet ovenfor er fra en debatt om Tor Haugnes’ YouTube-video og bruk av sosiale medier i skolesammenheng.

 Hvor viktig synes du BIs tilstedeværelse i sosiale medier er for studentene?

– Jeg mener det er ekstremt viktig. Det er nettopp i de sosiale mediene studenter snakker med hverandre og innhenter mye av den informasjonen som gjelder skolen. Vi kan ikke lenger forvente at studentene oppsøker oss, vi må møte dem der de allerede er og trives. Når flesteparten av de unge i dag har en profil på Facebook, så nytter det ikke for en utdanningsinstitusjon som vår å være fraværende.

Staude tror de sosiale mediene vil få økt betydning og vil endre premissene for hvordan virksomheter kommuniserer med sine målgrupper.  Det må også BI ta innover seg. – Jeg ser flere og flere eksempler på at studenter innhenter informasjon om hvilke fag de skal velge og hvilke forelesere som bør prioriteres. De utveksler kunnskap og erfaringer seg imellom, den samtalen er det viktig at BI overvåker og tar del i, sier hun.

Hva tenker du rundt de ansattes tilstedeværelse?

– Å motivere til bruk av sosiale medier blant de ansatte har ikke vært en prioritert oppgave fra kommunikasjonsavdelingen her på huset. På den annen side, bruk av sosiale medier må komme innenifra – hos hver og en. Faglige må ha en genuin lyst til å ta kanalene i bruk for å få noe ut av det. Tvungen deltagelse på Facebook, Twitter og blogg har jeg liten tro på, poengterer Staude.

– Men når jeg ser hvordan andre skoler vi liker å sammenlikne oss med fremstår i sosiale medier, blir jeg nesten trist på BIs vegne. Går du for eksempel inn på hjemmesiden til Harvard Business School, så ser du at de fagliges tilstedeværelse på Facebook, Twitter, YouTube og blogg frontes på en måte som virkelig bør inspirere. Selv følger hun flere av disse og tilføres daglig kunnskap som hun tar med seg i klasserommet og som gjør at hun oppleves mer oppdatert, har noe i tillegg til det som står i pensumbøkene.  – Her forleden sendte jeg også ut en tweet (Les; melding på twitter) til alle studentene på BI som følger meg her, med oppfordring om å følge finansbloggen til Peter Warren. Dette fordi jeg mener den tilfører verdi utover det vi kan lese om finans i læreboka.

– Jeg synes BI må ta det nye medielandskapet på alvor, både i kommunikasjon med studentene og hvordan faglige kan utløse potensialet jeg mener ligger i dem. Så langt har det vært såkalte ildsjeler her på huset har vært de mest aktive. Jeg tror det er mangel på kunnskap som gjør at det ikke er flere.  Debatten i januar, om Youtube videoen av Tor Haugnes, synes jeg var et godt initiativ. Den belyste muligheter og utfordringer det nye medielandskapet. Jeg var selv med, men synes det var synd at det var få faglige tilstede blant publikum.

Du bruker sosiale medier aktivt i din undervisning, hvilken respons opplever du fra studenter på de sosiale mediene?

– Min egen erfaring er at det er en effektiv måte å kommunisere med studentene på.  Det gir meg muligheter til å være i kontakt med studentene også mellom forelesnigene, og tilføre dem kunnskap utover det som skjer i klasserommet på svært effektive måter. Tilbakemeldinger fra studentene bekrefter at dette oppleves svært positivt og at studentene selv bidrar til felles læring er en metodikk jeg har stor tro på.

Hva mener du hovedmålet bør være for BIs plass i sosiale medier?

– Det viktigste er at de sosiale mediene BI bruker må fylles med innhold som er relevant for studentene våre.  I tillegg må vi også vise studentene at vi tar innspill og kommentarer fra dem på alvor gjennom å svare på spørsmål og oppfordre til deltagelse og engasjement. Mye av det jeg har sett så langt bærer preg av at Facebook og Twitter i hovedsak brukes som utkanaler. Når BI etablerer seg på arenaer det er en forventning om å være sosial, må også alle henvendelser besvares. Det nytter ikke med monolog på en arena der forventes dialog. Hvis spørsmålet og henvendelser fra studenter ikke følges opp, utvikles det fort en misnøye blant studentene som fort kan spre seg. Det må vi unngå.

Mener du BIs synlighet i sosiale medier er tilstrekkelig?

– Om det er tilstrekkelig må du nesten spørre studentene om. Jeg tror dog BI, som mange andre, har en del å bygge på men betydelig mer å hente. Mitt overordnede råd er å fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet.  BI kan ha tusenvis av fans på Facebook, men hvis vi poster uinteressant informasjon, eller rett og slett for mye informasjon, vil vi ikke oppnå gevinster, men isteden bli stående som ”fyll” på andres lister, avslutter Staude.

 

You may also like...

2 Responses

 1. navn sier:

  Som bruken av sosiale medier beskrives i denne artikkelen: Hvordan avviker den fra Luthers oppslag på kirkedørene? Man gir altså informasjonen der folk møtes og man får informert mange på en gang.

  Hva er nytt ved en slik vri fordi man har en elektronisk distribusjon (ved siden av det er blitt en elektroniske distribusjonen)? Hvordan skiller denne seg fra tidligere BBSer, email-lister, diskusjonsgrupper, eller annet tilsvarende? Hvorfor er man overrasket over at denne gammeldagse torgannonseringen kan ha noen fordeler?

  Hva gjør dette mediet mer sosialt enn andre «medier» (som for eks. de nevnt ovenfor, bortsett fra penetrasjonen)?

  Er det kanskje slik at det er ikke mediet, verktøyet el. som er poenget, men penetrasjonen?

 2. Nikolai Gjertsen sier:

  Hei Cecilie.
  Jeg er en student på Markedshøyskolen som skriver en artikkel om sosiale medier. Vi sliter med å finne en god definisjon med en god kilde, og lurte da på hjelp fra deg.

  Tusen takk for all hjelp.

Legg inn en kommentar