Deltagerdemokratiet vitaliseres

Det har vært hektiske uker. Analyseprosjektet  jeg holdt på med i høst, av partier og partiledere i sosiale medier, har gitt resultater. De siste ukene har jeg og samarbeidspartner i prosjektet, Svein Tore Marthinsen, vært  på statsministerens kontor, holdt foredrag for flere av partiene, og blitt omtalt og sitert i mange aviser. Det synes jeg er utrolig gøy. Inspirerende er det også å se og høre at analysene oppleves relevante. Det er hyggelig når vi har lagt ned så mye arbeid i dem.

Gi velgerne innflytelse
I etterkant har jeg vært ekstra oppmerksom på politikeres aktivitet i sosiale medier. Interessant synes jeg det er å se på Arbeiderpartiets nye digitale satsing. På nettsiden dittforslag.no og Twitter kan velgerne komme med forslag til partiets nye partiprogram, stemme opp og ned forslag andre har kommet med og på denne måten å nå flere enn partiet har gjort tidligere. Jeg synes satsingen er spennende. Dittforslag er også et godt eksempel på Markedsføringsguru Philip Kotlers tanker om åpen innovasjon og viktigheten av å engasjere kunden gjennom dialog fremfor å «rope ut» enveisbudskap.

Åpen innovasjon omtales som fremtidens forretningskonsept for bedrifter. Det er ingen grunn til å tro at tankegangen ikke skal være like relevant for politikere. Jeg tror på det å koble og generere ideer gjennom å knytte interne ressurser med eksterne miljøer, som bloggere, tvitrere og Facebookbrukere kan ha noe for seg. Jeg er faktisk enig med Trine Skei Grande, som uttalte under foredraget Svein Tore Marthinsen og jeg holdt om «Kan Venstre mobilisere i sosiale medier» for Bergen Venstre på fredag, at politikken kan blir bedre gjennom bruk av sosiale medier, nettopp fordi velgerne selv kan bidra med nye argumenter og delta i debatt. 

Tvitrer fra bystyremøter
Jeg har også stor tro på at sosiale medier kan bidra til å påvirke politisk engasjement. Med utgangspunkt i lav valgdeltagelse her hjemme, og særlig ungdom (fremtidens velgere) som viser liten interesse for å bruke stemmeretten, bør et felles politisk ansvar være å få også «sofavelgerne» til å stemme. Interessant synes jeg det i den forbindelse var å lese artikkelen «Tvitrer om kaffe og sjekketriks» i Bergens Tidende forrige uke. Går man kommentarene til artikkelen etter i sømmene, ser vi nok et eksempel på hvordan journalistiske nyhetskriterier og tabloidisering går på bekostning av relevante fakta. For tvitring fra bystyremøter og andre politiske arrangementer er snarere å vise respekt for velgerne sine enn motsatt. Representanter bidrar med informasjon som velgerne ellers ikke ville fått. Dette fordi mediedekningen fra mange av møtene er begrenset, fordi de ofte er mer eller mindre lukket. Derfor har det verdi å kunne dele med andre hvordan politikerne tenker og hva de faktisk gjør i de tillitsvervene som de er valgt inn i.

Utvikle politikk sammen med folket
Når Arbeiderpartiet nå gi fra seg makt til velgerne, kan det tyde på at partiet setter intensjonen om å utvikle politikk sammen med velgerne ut i livet. Når interne og eksterne ideer og krefter forenes i en dynamikk gjennom dialog i nettsamfunn, får partiet et langt større idetilfang, når velgerne raskere og forsterker dermed sin strategiske posisjon. Interessant blir det dog å se hvordan det hele følges opp. Så langt er det kommet inn 1174 forslag. Når velgerne får enkle tilganger til å påvirke og si sin mening blir det nok også en forventning til hvordan velgernes innspill håndteres viktig for troverdighet.

Her synes jeg den danske Skandeborg Kommunes idèoffensiv er inspirerende og spennende. Kommunen berømmes for sitt engasjement med borgerne preget av gjensidig respekt, anerkjennelse og belønning. På nettsiden kan innbyggerne enkelt dele sine ideer om hvordan kommunen kan forbedre seg, og følge med på «innovasjonsprosessen» fra idé til realisering. Dette er åpen innovasjon i praksis, og kan være til inspirasjon for partier som ønsker å gjøre som Arbeiderpartiet; å bruke sosiale medier som supplerende kanaler for å utvikle politikk og kanskje til og med gjøre politikken bedre, sammen med velgerne. Det kaller nå i alle fall jeg gjødsling av demokratiet….

You may also like...

Legg inn en kommentar