Kronprinsesser må balansere mellom folkelig og royal

  

I går var jeg så heldig å bli invitert til Dagsnytt 18 sammen med sosiolog Hedvig S.Johansen. Tema var kronprinsesse Mette Marits entre på Twitter, med egen personlig profil. Sendingen kan den som vil se her.

Som vanlig hadde jeg forberedt meg godt. Å være på direkten i TV-ruta er ingen spøk, men føler jeg blir litt      bedre for hver gang. Hadde også fått gode råd; «Pust, snakk rolig, frigjør deg fra manus og hold deg unna «i forhold til» (som regel bruker man ift. der man i stedet bør bruke «når det gjelder»). Og får du «overraskende» spørsmål fra programleder, så forsøk å svar så konkret som mulig». Flakket dog litt med blikket, famlet litt et par ganger, men i det store og det hele var jeg godt fornøyd med egen prestasjon.

Så hvorfor har Mette Marit etablert seg på Twitter. Jo, det tror jeg et av samme årsaker som hvorfor over en kvart million nordmenn er der: Det handler om Informasjonsutveksling, dialog, kunnskap, læring og deling. Og kanskje også litt tull og tøys.Twitter gir henne i tillegg en god mulighet til direkte kommunikasjon med folk, i stedet for indirekte via aviser, blader osv. Det åpner også muligheter for direkte og ærlige tilbakemeldinger fra folk, som hun kan bruke konstruktivt i sin rolle. 

Egen stemme
I utgangspunktet synes jeg det er tøft at Mette Marit har kommet seg på Twitter med en personlig profil. Her fremstår hun med sin egen engasjerte stemme. For folket er nok den stemmen viktigere enn den mer formelle kommunikasjonen vi har sett på kronprinsparets offisielle twitterkonto. En slik fremtoning synes jeg vitner om en moderne prinsesse og et mer åpent kongehus som tar i bruk nye kanaler for å redusere avstand til folket.Jeg er dog spent på å se hvordan Mette Marit vil ta kanalen i bruk. Hva er målet, å bli folkelig ? Eller bygge image? Det at hun etablerer seg på Twitter gjør henne ikke mer interessant i seg selv – det er hvordan kanalen blir brukt som avgjør hvor interessant folk synes det vil være å følge henne fremover. Vil Kronprinsessen klare å innfri folks forventninger om å «bjuda litt på»  og være i reell dialog med følgerne sine. Eller vil twitterbruken bære preg av det vi ofte ser hos politikere, statsoverhoder og andre ”maktpersoner” – statisk og upersonlig enveiskommunikasjon, ofte basert på promotering av egne gjøremål. En slik strategi gir liten verdi for den som følger.

Et annet poeng er hvem Mette Marit selv velger å følge. De første dagene så det ut til at hun i hovedsak fulgte kjendiser, statsledere og grundere. Nå ser det ut til at hun ser verdien i å følge også mer vanlige folk. De siste dagene har hun lagt til både journalister, forfattere, akademikere, statsvitere og andre. Det synes jeg er positivt, og vitner om at hun har en strategi om å delta i dialog i nettverk med folk fra flere samfunnslag.

Må finne balansen                                                              Samtidig bør hennes profesjonelle rolle legge noen føringer på aktiviteten. Hun er tross alt Kronprinsesse. For det er mange fall-gruber.Twitterformatet med 140 tegn er et utfordrende format. Det stilles strenge krav til presisjon – og det er lett å bli feiltolket eller i verste fall misforstått. Plutselig kan det komme noe som smeller og tar av – og spres i rekordfast på nettet, som kanskje ikke er i tråd med det inntrykket Mette Marit vil at folk skal ha av henne.

Derfor bør hun tenke godt igjennom at folkeligheten og åpenheten hun nå legger opp til også kan være et problem. Det gjelder offentlig vs privat, muntlig vs skriftlig, og den raske infospredningen. Disse utfordringene gjelder også Mette Marit, men blir enda tydeligere fordi hun er Kronprinsesse. Hennes rolle gjør at hun aldri blir sett på som privatperson, og alt hun sprer på Twitter blir vurdert i lys av at hun er Kronprinsesse eller de mange vervene hun har. Det gjelder å finne den rette balansen, men samtidig av og til personlig og litt folkelig. Ikke for kjedelig, men samtidig heller ikke så utleverende og folkelig at rollen hennes undergraves. Og den hurtige infospredningen gjør at eventuelle tabber får mye større konsekvenser for henne enn for andre. I så måte mener jeg hennes identitet må påvirke graden av formalitet i kommunikasjonen.

Mette Marit har fanget «twitterånden» overraskende fort. Hun responderer, retweeter, bruker hashtags, viser humor og kommer med info som så langt gjør henne interessant å følge. Klarer hun å følge opp den starten, så kan hun fort blir poplær – ikke bare fordi hun er Kronprinsesse, men fordi hun er interessant å følge fordi hun «tilbyr» noe unikt på Twitter….

You may also like...

2 Responses

  1. Tor Andreassen sier:

    Min umiddelbare reaksjon var at dette var kult! Men så begynte jeg å tenke litt. Medlemmer av Kongefamilien forvalter mer enn sine egne meninger. De skal være talerør/stemmebærere for alle og ikke selv ta sterke standpunkter eller forfekte gitte syn eller holdninger – noe som kan skape splid.

    Hva står man igjen med da: 140-tegns rapporter fra dagliglivet som mor, kone, venninne eller prinsesse? Skal rapprtene være om hennes private liv eller observasjoner fra innsiden av Monarkiet?

    Uten at jeg er verdens største monarkist, synes jeg at vi her balanserer i et gråsone område. Hvor åpne og tilgjengelige skal Kongefamiliens medlemmer være uten at det går uteover rollen?

    Ikke vet jeg, men det kan være lurt å tenke litt før man tenkte som jeg: Kult!

  2. Takk for kommentarer Tor, og fin kronikk i Dagens Næringsliv om «Usosiale medier». Enig med deg, Mette Marit har noen utfordringer, nettopp fordi hun besitter alle de rollene hun gjør. Hennes mulighet for ytringer blir nødvendigvis derfor noe mer begrenset enn det vanlige folk som deg og meg kan tillate seg. Men jeg har likevel tro på at en kronprinsesse har en del å tilby i sosiale medier, under forutsetninger at hun klarer å balansere «smørja» av private og proffe, av det trivielle og substansielle, det er her mye av årsaken til suksess i sosiale medier ligger. Grensen mellom det private og det profesjonelle viskes dermed ut og hun må være forsiktig med å bli så nær og personlig at det skaper usikkerhet hos publikum og bryter med konvensjoner som sikrer hennes integritet.

Legg inn en kommentar