Analyse av partiledere i sosiale medier: Knut Arild Hareide (KrF)

«Heldigvis” for mange politikere er ikke sosiale medier foreløpig så veldig viktig for velgernes stemmegivning. Kun åtte prosent besøkte en politikerblogg eller en Facebook-side før valget i 2009. Det viser ferske forskningstall fra boken “Det politiske landskap” Men andelen kommer til å øke ved  kommende valg, og for politikere gjelder det å møte velgerne der de er. Det innebærer at partiledere og andre politikere må se på velgerne som aktive og likeverdige samtalepartnere. Den reelle dialogen må trenge noe av den enveisorienterte kommunikasjonen til side. Dette sitter langt inne for mange av våre partiledere…

Tidligere denne uken var det Venstres-leder Trine Skei Grandes aktivitet i sosiale medier som ble analysert. Også hennes parti, Venstre, har fått konstruktive innspill. Nestemann ut i Svein Tore Marthinsen og min analyse av partier og partiledere i sosiale medier, er KrFs Knut Arild Hareide. Partilederen er en av åtte sentrale politikerne fra de sju stortingspartiene som vi går nærmere etter i sømmene i sosiale medier. Bakgrunnen for analysen og de kriteriene vi har lagt til grunn finner du her.

Partilederen i KrF er ingen aktiv blogger. Frekvensen på postede innlegg har gradvis gått nedover de siste årene. I inneværende år er det på Knut Arilds Blogg kun postet ett blogginnlegg. I 2010 la partilederen ut tre innlegg, mens det i 2009 ble lagt ut hele 54 innlegg på bloggen. Hva skjedde? Tok ledervervet bort inspirasjonen og tiden til å blogge? Det er vel Hareide selv den beste til å svare på. Men min teori er at bloggaktiviteten ble trappet ned fordi partilederen ikke behersker bloggformatet godt nok. I så måte ble resultatet deretter: en sammenblanding av kortere og lengere innlegg som spriker i form og innhold. Mange av innleggene fremstår mer som aviskommentarer enn personlige innlegg som viser hva partilederen mener og hvorfor, med sine egne ord og selvopplevde erfaringer. Et godt politisk blogginnlegg bør være språkelig godt, poengtert og underbygge påstander gjennom lenker til gode kilder.

I tillegg er det et pluss hvis man kan vise fram en form for personlighet slik at bloggen oppleves mer interessant for leserne. Dette kan han bli bedre på.

En utfordring er også å tilrettelegge for dialog og spørre hva velgerne er opptatt av. Be om innnspill. Lytt og lær. Men ikke belær!  På lik linje med sin pollitikerkollega i Venstre, imponerer heller ikke Hareide i kommentarfeltet på egen blogg. Ikke en eneste gang de siste to årene har Hareide kommentert på egne innlegg. Dette til tross for oppfordringer fra leserne om både økt tilstedeværelse og respons på konkrete spørsmål. I det minste bør det alltid takkes for innspill. For å beholde leserne bør deres engasjement «belønnes» i form av oppmerksomhet fra den som blogger. Det er som med kjærligheten, den må pleies for ikke å visne bort. I så måte bør partilederen gi «cred» for selv å få det samme.

Hareides liste over blogger han følger med på er også interessant. En slik bloggliste er i seg selv ikke oppsiktsvekkende, men Hareides liste består utelukkende av andre KrF-bloggere og gir et signal om at han bare synes andre KrF-ere har blogger som er verdt å følge med på. Min mening er at en god politikerblogg bør tilrettelegge for at leseren skal tilføres perspektiver også fra andre bloggere på tvers av politisk oppfatning og partitilhørighet.  Det handler om å være raus, og raushet i denne sammenheng mener jeg også handler om å vise at ulike blogger kan skape et mangfold der lesernes synspunkter blir utfordret, noe som igjen kan skape grobunn for refleksjon.

Facebook  har Knut Arild Hareide 1893 Likes. Men Hareide vet nok sikkert like godt som jeg at det ikke er antall venner på facebook som er avgjørende for innflytelse, men kvaliteten på forbindelsen. I så måte blir delaktighet et nøkkelord. Men Hareide, som andre, prioriterer ikke tid på å respondere på statusoppdateringer. Kun fire ganger de siste tre månedene har partilederen engasjert seg i dialogen med følgerne. Som her – hvor jeg mener Hareide tilfører verdi gjennom deling av fakta.

Hareide kan bli enda mer bevisst på at Facebook er en godt egnet kanal til å be om innspill på, enten det er forslag til løsning på et problem eller i forbindelse med en medieopptreden knyttet til et spesifikt tema. I eksempelet under kunne partilederen i forkant av sendingen spurt «fansen» om synspunkter på det aktuelle temaet. Evnen til å be om og være mottakelig for kunnskap og innsikt fra velgerne, mener jeg er vesentlig for gjennnomslagskraft som politiker.

Heller ikke mikrobloggen Twitter har helt klart å tenne partilederen. På sin Twitterprofil har Hareide 6.846 følgere. Selv følgere han 356 personer. Blant dem som tvitret minst under valgkampen i 2009 var også nettopp KrF-partilederen. Hareide tvitret kun 16 ganger under valgkampen dengang, i følge Glenn Slydal Johansens masteroppgave «Valg 2009: den siste TV-valgkampen ?» . Og aktivitetsnivået har ikke blitt høyere, kun 153 tweets er postet siden KrF-politikerens debut på Twitter i 2009. Jeg tolker dette dithen at Hareride etablerte seg på Twitter fordi mange av hans partifeller gjorde det. Han er definitivt ikke alene. Hareide bruker Twitter kun som enveiskal for promotering av egne saker og synspunkter. En slik strategi gjør det vanskelig å nå igjennom på 140 tegn.

Så hvilke konklusjoner kan vi trekke ? Jo, sett utenifra kan det virke som om Hariede ikke trives noe særlig i de sosiale mediene. For å gjøre noe med det, så bør han finne sin form. Partilederen må bestemme seg for hvordan de sosiale mediene skal brukes, hvem han ønsker å nå, og hva som skal være målet med tilstedeværelsen. Uten en strategi i bånn får han problemer – både med informasjonsformidlingen og informasjonshåndteringen. Det handler om å finne sin egen stil og  plassere seg politisk. Enten ut fra egen politikk eller ved å markere kontraster til andre partiers politikk. Når koden først er knekt, tror jeg Hareide har mye å tilføre velgerne i sosiale medier.

 

You may also like...

14 Responses

 1. Liv-Inger sier:

  Vet du, disse partilederne burde takke og bukke for all hjelpa du og Svein Tore gir gjennom disse analysene. Håper de i det minste tar rådene deres til etterretning.

  Syns det er kjempespennende å lese analysene. Men samtidig litt overraskende at selv på rikspolitikernivå er kompetansen så lav som det som fremkommer i denne analysen av Hareide. Og han er ung!

  Snodig at han har trappet så betydelig ned på bloggaktiviteten. Man skulle jo tro at utviklingen hadde gått i motsatt retning. Men som du sier, han fant vel aldri sin form.

 2. Anette Caroline sier:

  Det er lærerikt å lese disse analysene. Jeg gleder meg alt til neste !

 3. Takk for fine innspill og hyggelige kommentarer. Joda, vi håper jo politikere og andre kan ha nytte av våre analyser. Morsomt å se at Trine Skei Grande allerede har tatt rådene i bruk. Også Venstre har gitt fyldige tilbakemeldinger på forrige blogginnlegg og på Twitter. KrF har vi ikke hørt noe i fra, men vil anta at det er noe i analysen av Hareide og Krf som parti (kommer fra Svein Tore Marthinsen i løpet av kort tid) som oppleves matnyttig. Jeg tror også analysene la være nyttige for journalister, medier og mediehus. Så langt synes jeg medienes dekning av det meste som har med sosiale medier å gjøre bærer preg av lite kunnskap om hva et nytt medielandskap preget av åpenhet og transparens egentlig innebærer. Ha en fin helg ! (-:

 4. Solveig Jacobsen sier:

  Jeg er enig med Liv-Inger i at det er forunderlig med så liten kompetanse mhp sosiale medier i KrF-ledelsen. Som jeg har kommentert før, er politiske partiers suksess i sosiale medier avhengig av aktivitet og respons fra politikerne selv

 5. Min analyse av KrF kan nå leses her: http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2011/11/partier-i-sosiale-medier-krf.html
  Se den gjerne i sammenheng med Cecilies vurdering av partilederen.

 6. Vigdis sier:

  Jeg har merket meg det samme som deg, men du har selvsagt lest alt mye grundigere. Jeg lurer litt på om en del partiledere overlater en del av aktiviteten i sosiale medier til andre i partiet? I KrF er det mange som er aktive i SoMe som ikke nødvendigvis er i partiledelsen. Jeg kan nevne for eksempel Filip Rygg i Bergen, så lenge han var skolebyråd – han kunne virkelig dette med SoMe – men ser ut til å ha gitt seg på twitter nå etter lokalvalget og utskiftninger i byrådet. Det er synd, han var en klar stemme og alltid veldig åpen for dialog. Det er kan hende slik for flere partier, men for KrF synes dette å være spesielt tydelig. Kanskje det kommer av at partilederen er litt usynlig. Hvis jeg skulle gi ham et råd, ville det være å se litt på hvordan andre i KrF bruker for eksempel twitter. Der er det mye å hente.

 7. cecilie sier:

  Jeg har sett det samme som deg, at flere av de politikerne som var svært aktive på Facebook, Twitter og Blogg i forkant av valget i september,nå er mer fraværende. Det er en dum strategi. Sosiale medier er ikke kanaler du kaster deg ut i fjorten dager før et valg. De politikerne som nå integrerer bruk av sosiale medier i partiets overoednede kommunikasjonsstrategi, og bruker tiden fremover til å bygge merkevare gjennom å skape engasjerende innhold -som muliggjør påvirkning av velgerne, vil nok se at satsningen gir resultater ifm valget i 2013 og 2015.

 8. Vigdis sier:

  En kort kommentar: Filip Rygg var aktiv på twitter hele perioden han satt som byråd for skole og barnehage i Bergen. Nå er han byråd for klima og miljø, og det er en stund siden han har vært aktiv – hvilket jeg i ettertid har forstått kommer av at han har pappaperm og ikke oppholder seg i Norge for tiden. Han kommer helt sikkert tilbake i sosiale medier. Det var ikke et valg-stunt med ham. Likedan med Sondre Olsen, som var (er?) politisk rådgiver for Rygg. Begge er veldig aktive på svært gode måter på twitter, og begge har ypperlige blogger som fungerer godt og er mye besøkt.

  Hovedpoenget mitt står likevel: partiledelsen har veldig mye å lære om atferd i SoMe av disse to unge politikerne!

 9. cecilie sier:

  Ja de unge har definitivt mye å lære bort til de mer voksne politikerne. Synes også @rotevatn fra V er et eksemel til etterfølgelse…. (-:

 10. Vigdis sier:

  Definitivt et veldig godt eksempel, @rotevatn 🙂

 1. 4. desember 2011

  […] i dag dominerer de unges egen kultur, selv om vi i analysearbeidet vårt har sett eksemper på det motsatte. Lysbakken titulerers allerede som regjeringens helt i sosial medier. Mulig den tittelen er […]

 2. 17. januar 2012

  […] med det minste partiet, Venstre og partileder Trine Skei Grande. Dernest kom turen til KrF og Knut Arild Hareide, Senterpartiet og Liv Signe Navarsete, for så å ta for meg de to som kjemper om det fremtidige […]

 3. 24. februar 2014

  […] Arild Hareide KrF-lederen virket svært famlende i de nye mediene i starten og så ikke ut til å trives noe særlig. Nå har han fått mye mer […]

 4. 3. mars 2014

  […] ble analysert. Også hennes parti, Venstre, har fått konstruktive innspill. I tillegg har KrFs Knut Arild Hareide og KrF blitt vurdert. Bakgrunnen for analysen og de kriteriene vi har lagt til grunn finner du […]

Legg inn en kommentar