Politisk dialog i 2.0 format

I helgen ble jeg inspirert til å kommentere på Svein Tore Marthinsens blogginnlegg om Fremskrittspartiets handlingsrom i den nært forestående valgkampen. Kommentaren, som etterhvert ble veldig lang, var knyttet til valganalytikerens syn på norske politikeres bruk av sosiale medier, medier han i dag mener kun er supplerende elementer i måten å drive valgkamp på. Og i det store og det hele er jeg enig. Pr i dag ansees tradisjonelle kanaler som viktigst for å markere seg, spre politiske budskap og bygge personlig image.

Likevel er trenden at stadig flere av våre folkevalgte benytter sosiale medier for å påvirke og rekruttere velgere, her hjemme som internasjonalt. Senest i dag kunne vi lese i The Nation at thailandske politikere omfavner bruk av Facebook og Twitter i dialog med velgerne frem mot valg av ny nasjonalforsamling den 3 juli i år.


Og på selveste nasjonaldagen kom jeg over bildet statsministeren nylig la ut på sine veggbilder på Facebook. Om stokkanden som har bygd reir i bomsterkassa på terrassen i statsministerboligen. Billedteksten spør om forslag til navn. I løpet av ett døgn har 884 mennesker respondert. Igjen får vi bekreftet at vi blant politikere har vi en klar vinner i sosiale medier, statsministeren selv. I tillegg til å delta i dialogen har han også skjønt at en form for selvavsløring er nødvendig for å knytte og opprettholde relasjonelle bånd i sosiale medier.
Men tilbake til temaet. Som det kan leses i kommentaren, var jeg i min søken etter kunnskap om politikere i sosiale medier, innom flere av de politiske partiene. Informasjonsjakten startet på partienes hjemmeside. Og for mange partier er nettopp hjemmesiden en sentral kommunikasjonskanal. Kanskje den aller viktigste.

Harvard Business Review kunne vi for en tid tilbake lese at en av de store trendene for inneværende år er at sosiale medier i økende grad vil utkonkurrere tradisjonelle websiderOg hvorfor ? Jo fordi studier viser at vi forventer mer av nettopp hjemmesider. Nå er det ikke godt nok med tilgjengelig kvantitativ informasjon – forventninger til kvalitativ og brukergenerert informasjon er høy. I økende grad etterspørres også brukernes egne oppfatninger.  Her mener jeg de politiske partiene har mye å lære. De aller fleste av dem har i dag hjemmesider i versjon 1.0  der siden fremstår som en plakat som forteller hvem man er og hva partiet står for. Mange har også gjort den typiske prioriteringen med å legge nyheter på forsiden, slik at velgerne ser at noe skjer. Nyheter på hjemmesider mener jeg oppfattes som selvskryt eller rene kopier av pressemeldinger. Dette gir liten verdi for den som besøker.

For at en webside skal bidra til å rekruttere velgere, må den fungere som en kommunikasjonskanal som oppfordrer velgerne til å ville vite mer, at siden tilfører verdi slik at interessen for partiet og hva den står for øker. Jeg tror det også vil bli viktigere å tilrettelegge for at velgerne får innflytelse og synlighet. Gi dem mulighet til å påvirke, si sin mening og samtidig synliggjøre at innspillene tas på alvor. Å bruke velgerne aktivt i så måte mener jeg er en viktig forutsetning for suksess.  

Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet mener jeg er på vei. Partiene har hjemmesider som er mer sosiale enn det andre partier har. Gjennom KrF’s «si din mening» tilrettelegges det for å skape engasjement og dialog med velgerne.

Et selskap å bli ytterligere inspirert av er Starbucks, som gjennom nettstedet My Starbucks ideas berømmes for sitt dag-til-dag engasjement med kundene der dialogen er preget av gjensidig respekt, anerkjennelse og belønning. 


Selskapet spør kundene, bruker dem og gir dem enkle innganger til å påvirke og si sin mening. Samtidig legges det tilrette for åpenhet og transparens. Gjennom «Share your ideas», «View all ideas»og «Ideas in action» driver selskapet kontinuerlig innovasjon og fornyelse med kundene som viktigste bidragsyter – åpent for alle.

Også for Barak Obama er nettsiden viktig  Den bygger sterkt på Call-to-action med knapper som “Get involved”, “Donate now” og det gjennomgående kampanjebudskapet “Are You In?”.  Sidens hovefokus er å få personer til å registerer seg for å bli med på det demokratiske laget.


Du kan velge mellom å skrive inn din e-post adressen eller koble deg opp med Facebook-profilen din. På denne måten kan du invitere flere av vennene dine, samt se hvem andre som er “all in”.


Jeg tror det altoppslukende nettstedet er på vei ut. Vi bruker allerede blogger for å ytre meninger, Twitter for å sende ut korte meldinger, Flickr for å vise bilder, Youtube for video, Delicious for dele lenker osv. Min påstand er at vi kommer til å se et økende antall nye plattformer, som satser på å forenkle ting for brukeren. Det vil i større grad handle om å vise hvem man er, få innsikt i hva partiene tenker og skape en arena for diskusjon, debatt og deling. 

You may also like...

6 Responses

 1. Ole Kristian sier:

  Takk for interessant blogginnlegg. Vi har en spennende valgkamp i vente i lys av dette. En kompetent bruk av sosiale medier gir mer engasjerte velgere. Den lange effekten vil forhåpentligvis være en vitalisering av demokratiet.

 2. cecilie staude sier:

  Takk for hyggelige kommentarer Ole Kristian. Blir glad når folk synes det jeg skriver er relevant. det du sier om demokratisering er jeg også opptatt av. I så måte tror jeg bloggerne kommer til å bli stadig mer interessante som bidragsytere i medieinnholdet. Det å inkludere «vanlige» folks meninger og engasjement har lenge vært et uttalt mål også i journalistikken. Tankevekkende er det imidlertid når journalister i økende grad snakker om at bloggere som den femte statsmakt. Men overraskende synes jeg ikke det er. Når bloggere setter dagsorden med egne saker, kan dette få konsekvenser for hvordan vi som konsumenter mottar, tolker og tar nyheter innover oss. Bloggen kan i så måte skape en bredde i hvordan en sak presenteres og få oss til å reflektere og dermed skape egne synspunkter på en sak. Dette kan fremme ulike former for deltakerdemokrati og for deliberasjon.

  Mange har dog satt spørsmålstegn ved om dette er en god eller dårlig trend for medieindustrien og om hva det betyr for journalistikken som profesjon. Det blir spennende å følge med på fremover. Ha en fin helg !

 3. Svein Tore Marthinsen sier:

  Det er inspirerende å være en inspirasjonskilde! 🙂

  Jeg merker selv klart økende oppmerksomhet om sosiale medier både fra journalister og partier som vil at jeg skal si noe om politikers bruk av disse plattformene. Da er det fint å kunne følge denne bloggen og holde seg noenlunde oppdatert på SoMe-fronten..

  Sysler med tanken om å gå grundig igjennom alle partiers sosiale medier-bruk og sette opp en liste – ut i fra noen kriterier.

  Kanskje vi skulle lage en slags felles jury en dag..?

 4. Cecilie staude sier:

  Svein Tore: Tusen takk for hyggelige kommentarer. Blir glad nå innholdet oppleves relevant, også for en valganalytiker som deg.
  Jeg har den siste tiden gjort noen forsøk på å skrive blogginnlegg som øker sannsynligheten for å nå nye lesere. Det er en ambisjon jeg har. Dette innlegget er ert slikt, og i så måte er både din og Ole Kristians kommentar veldig viktige for meg.

  Et slikt prosjekt som du skisserer kunnne jeg godt tenke meg å være med på. Tror det kan bli både gøy, inspirerende og matnyttig for begge parter, du med din kunnskap og jeg med min. Som du selv sier, vi ser at mange politikere er i gang med å posisjonere seg i sosiale medier, så la oss definere noen kriterier, og følge med på hvordan de opptrer, hva de får til og hva som skal til for å lykkes/mislykkes. Det gleder jeg meg til !

 5. Anette Tjomsland sier:

  Hei Cecilie

  Takk for et interessant innlegg. Jeg vil anbefale å ta en titt på http://www.mdg.no/. Miljøpartiet har i løpet av veldig kort tid vokst enormt, jeg tror det er noe sånt som fra ett til syv lokallag bare i Oslo. Jeg har fulgt med litt på utviklingen i bakgrunnen, fordi jeg kjenner Sindre Buchanan som har vært med på å bygge opp satsingen i sosiale medier, jeg tør derfor påstå at mye av suksessen skyldes nettopp dette. Et annet eksempel på hvor godt integrert sosiale medier er i partiets kommunikasjon får du hvis du googler MDG. Første treff sier "Opprett en blogg og bli med i MDG".

  Hvis det er mulig vil jeg gjerne nominere Miljøpartiet til å være med i prosjektet som Svein Tore Marthinsen foreslår 🙂 (Jeg er ikke en gang medlem i partiet, bare imponert over innsatsen i sosiale medier).

  Hilsen Anette

 6. cecilie staude sier:

  Takk for innspill Annette, skal ta en titt på Mijøpartiet og følge med fremover i forhold til partiets tilstedeværelse og delaktighet i sosiale medier. Skal nevne saken for Svein Tore også (-:

Legg inn en kommentar