Hvilke fem er i front innen sosiale medier i Norge ?

I tillegg til deg, hvilke fem andre vi bør følge på blogg og/eller Twitter dersom vi ønsker å holde oss oppdatert innen sosiale medier fremover?
Det var spørsmålet jeg fikk fra en av studentene mine i helgen. Henvendelsen kom fra dem som har tatt kurset mitt i sosiale medier dette semesteret. Fordi de er blitt oppfordret, ja nærmest pålagt, å fortsatt følge med, Dette til tross for at kurset er avsluttet. Og hvorfor? Jo fordi et 45-timers kurs ikke er nok for å påberope seg å være utlært, være ekspert ! Det er nok et godt utgangspunkt, men vi trenger utvilsomt å lære  mer om hvilke mekanismer sosiale medier setter i gang, og hvordan disse til syvende og sist påvirker  holdninger og atferd, og dermed også konkurransen i markedene. I så måte blir kontinuerlig utvikling av kunnskap og innsikt om sosiale medier svært viktig, for studenter som for andre.
Så det å følge med på forskning, følge «sosialemedier-eksperter», identifisere gode og praktiske eksempler, systematisere brukererfaringer etc. er gode råd. Kun med ny innsikt kan vi i fortsettelsen, med større sikkerhet, identifisere hvordan bedrifter skal forholde seg til sosiale medier, hvilken rolle de kan spille i forbindelse med lansering av nye produkter og tjenester og hvordan virksomheter selv skal kommunisere.
Først og fremst blir jeg glad – fordi studentene inkluderer meg i den poolen, tilsynelatende fordi de føler jeg har noe å bidra med. Det setter jeg utrolig stor pris på. Mest fordi jeg jobber vettet av meg for å levere kvalitet i klasserommet. Og det koster både tid og krefter. Samtidig viser de meg tillitt når de ber meg tipse om andre med ekspertise som det er verdt å følge med på. 
Og oppgaven tar jeg på alvor. Er opptatt av å identifisere ekspertene som både har den nødvendige praktiske kunnskapen samtidig som de bidrar til at vi i mindre grad baserer tanker, ideer og konsepter på erfaringer fra de samme type casestudier, ofte også internasjonale suksesshistorier, som i mindre grad samsvarer med markedet her hjemme.  
Jeg har utvilsomt mine favoritter allerede, personer jeg følger på blogger og Twitter som bidrar med ny innsikt hver eneste dag. Norske så vel som internasjonale.Takket være disse har jeg med meg innspill inn i klasserommet hver eneste uke. Input som gjør at studentene opplever meg mer relevant, mer oppdatert og at jeg har noe i tillegg – som ikke kan leses mellom to permer på pensum. Det mener jeg er avgjørende innen et fagfelt der det skjer så mye, så raskt. Faktisk mener jeg det er helt avgjørende for om vi som utdanner fremtidens ledere oppleves sannferdige. Det samme gjelder i foredrag, senest fredag da jeg var så heldig å få snake om sosiale medier for de ansatte i Ernst & Young. Det vær gøy! Innspillene gjorde at foredraget ble mer skreddersydd enn det som hadde vært mulig uten bruk av Twitter i informasjonsinnsamlingen. Så tusen takk til dere som alltid bidrar (-: .

Så hvem er de mest kunnskapsrike innen sosiale medier i Norge?  Noen som føler seg kallet eller har innspill ? Vil gjerne høre hvem dere mener bør havne på shortlisten jeg skal anbefale nåværnde og fremtidige studenter. Og gjerne også hvorfor….

You may also like...

26 Responses

 1. Elin Ulset Nordseth sier:

  Jørgen Helland!

  Etter å ha fulgt forelesningene på nettopp kurset Sosiale Medier på BI er jeg mektig imponert over hans kunnskap om sosiale medier, og ikke minst evenen til å formidle dette på en forståelig måte.

  Også må jeg jo nevne at jeg også med stor glede følger deg Cecilie :-)

 2. Alf Tore Meling/ @alftore sier:

  Ubeskjedent foreslår jeg den relativt nye fagbloggen http://www.ialloffentlighet.no/blogg – for alle som er opptatt av temaet sosiale medier i offentlig sektor.

  :-) Alf Tore

 3. KP sier:

  Jeg tror man bør skille mellom teoretiske eksperter og utøvende eksperter. Et typisk eksempel på en utøvende ekspert er Gary Vaynerchuck. Ved hjelp av "sosiale medier" har han løftet winelibrary til å bli verdenskjent. I Norge er det vel bare Steinar Olsen i stormberg som jeg klassifiserer som en utøvende ekspert på sosiale medier.

  I Norge finnes det en rekke teoretiske eksperter; Jørgen Helland, Arne Krokan, cecilie staude. Jeg passer vel også inn i den teoretiske kategorien. Dette er folk som følger det som skjer på sosiale medier-fronten. Vi analyserer og deler ideer og tanker på blogger, i foredrag og i klasserom.

  Ellers vil jeg si at folka i NRKbeta, spesielt Eirik Solheim er en kombinasjon av teoretiker og utøvende ekspert og det blir virkelig spennende å se hva NRK klarer å få ut av Hurtigruten – minutt for minutt (134 timer direktesending fra norskekysten). http://nrkbeta.no/2011/01/15/hjelp-oss-aa-lage-hurtigruten-minutt-for-minutt/

 4. Kaia Andresen sier:

  Nok et eksempel på hvor engasjert du er Cecilie. Gjennom mine fire år på BI har jeg aldri møtt en foreleser med et slik engasjement for sine studenter og jobben sin forøvrig.

  STOR takk til deg:)

  Kaia ( student i kurset Sosiale Medier)

 5. HT sier:

  Jeg er enig i det KP sier om at man må skille mellom teoretiske eksperter som deg, Jørgen Helland m.fl. og utøvende eksperter.

  I likehet med andre fagområder er det også her viktig med teoretisk kunnskap, men praktiske erfaringer og gode eksempler gjør at man enklere kan se verdien i bruken av sosiale medier til vårt formål. Det er ikke alltid slik i virkeligheten (i vår egen hverdag) som det fremstilles i "teorien", så kombinasjonen av teori og praksiske erfaringer gjør det lettere å se sammenhengen og danne grunnlag for de tiltakene vi vurderer og velger å iverksette.

  Takk for flotte forelesninger og interessant blogg Cecilie.

 6. Alf Tore sier:

  Heisann, KP! Enig i å gruppere, men det blir vel litt typisk teorivinklet å glemme dyktige SoMe pionerer/eksperter/praktikere innen norsk offentlig sektor. Eksempelvis (!) Atle Grimsby (Utsira kommune), Lars Gillund (Kongsvinger kommune), Pål Hivand (Bærum kommune). Steinar Olsen og Stormberg er svært dyktige, uten tvil, men det er flere enn ham.

 7. Kp sier:

  @alf tore det finnes helt sikkert mange praktikere som jeg ikke vet om:) jeg dro bare frem de beste eksemplene jeg kom på.

 8. Anne Karin Westvik sier:

  Interessant tilnærming, men det må vel bli 5 navn* x antall emner? For vi har vel alle våre interessefelt, og leter etter informanter/kloke hoder som skriver noe vi kan lære av/bli informert om?
  ps. Jeg har vel aldri lært så mye nytt på så kort tid, som etterat jeg begynte å bruke Twitter. :-)

 9. Jørgen Helland sier:

  Det er rørende å bli nevnt i et slikt felt. Takk til dere for det!

  En ting er hvem som er flinke innen fagfeltet og hvem som er verdt å følge. Det er jo det innlegget retter seg mot. Da vil jeg oppfordre alle til å følge Beate Sørum, Thomas Moen, KP, Sverre Sjøthun, Alf Tore Meling, Øyvind Solstad og Anders Brenna. I tillegg til deg Cecilie og kollega Henriette Hedløv. Dessuten har mange av studentene på kurset som vi sammen underviser raskt blitt gode formidlere av innsikt. Marte Kjørstad er en av dem.

  Et annet viktig poeng er at mange flinke folk, bl.a de som jobba i Sermo og Colt, har nesten forsvunnet helt fra den offentlige diskusjonen. Det synes jeg trist og jeg håper de snart finner tid til å dele kunnskapen slik de gjorde tidligere.

  Jeg er ikke sikker på at behovet for et skille mellom de som utøver for en bedrift og de som er rådgivere i byråer er så viktig. Terminologien er i hvert fall ikke helt spot on. Å være en "teoretisk ekspert" vitner om en avstand som faktisk ikke er reell. Vi er jo svært aktive på vegne av våre bedrifter i tillegg til at vi altså hjelper kunder.

 10. Alf Tore sier:

  KP, det forsto jeg. Ikke meningen å være skarp i kantene! Steinar er så absolutt dyktig. Blir bare litt gjesp når de samme personene stadig nevnes og at fokus stadig er på kommersiell virksomhet :-)

  Min innfallsvinkel til sosiale medier (og eksperter) er inndleling etter
  1) kommersielle virksomheter
  2) ikke-kommersielle organisasjoner
  3) offentlig sektor (stat og kommune)

  Her er det særlig offentlig sektor som skiller seg vesentlig fra de andre katoegoreiene – når det er snakk om bruk av sosiale medier. Dette handler blant annet om lovreguleringer og offentlig sektors ansvar relatert til infrastruktur og demokratiutvikling.

 11. Cecilie staude sier:

  Tusen takk til alle som har engasjert seg. Veldig inspirerende og gøy for meg. I skrivende stund har jeg 621 sidehenvisninger på innlegget, det synes jeg er fantastisk. Skal jobbe mer med dette denne uken, nytt innlegg kommer (- :

  Elin: Takk for hyggelige kommentarer til oss. Som jeg tidligere har sagt, både Jørgen og jeg er imponert over engasjementet dere i klassen har vist i dette kurset. Uten deres bidrag ville det ikke blitt så bra som vi føler det ble. Tusen takk.

  Alf Tore: Ingen grunn til å være beskjeden. Din fagblogg er den perfekte møteplass for kollektiv samhandling, meningsutveksling og kunnskapsdling innen offentlig sektor. Personene du nevner er også høyst relevante, kommer tilbake på det.

  KP: Mulig du har et poeng, skal tenke litt på den… Tror dog det finnes en del som har litt av hvert. Eirik Solheim som du nevner er utvilsomt en slik ressurs. Er også enig i at det er mange internasjonale med ekspertise som det er verdt å føloge med på. Det blir det neste prosjektet for å si det sånn. Så følg med.

  Kaia: Jeg blir så glad for å høre slikt, tusen takk (-:

  HT: Uten tvil enig med deg. Det er hvordan teorien utøves i praksis som er det som er mest interessant. Synes dog det er oppløftende å registrere at stadig flere virksomheter er opptatt av å hekte tiltakene i SoMe på et teoretisk rammeverk. Det får jeg til stadighet bekreftet når jeg holder foredrag rundt omkring.

  Anne Karin: Jeg har heller aldri lært så mye så raskt som etter at jeg begynte å bruke Twitter. Det du sier om temaer og interessefelt er relevant. Det handler om å ha en plan, bestemme seg for hva du skal få ut av tilstedeværelsen. Strategien vil i så måte legge føringer for hvem du følger med på. Uten en plan vil vi fort oppleve informasjons-overload. Og fordi tid blir en mangelvare for stadig flere av oss, mener jeg ha ha en strateg/plan blir svært viktig.

  Jørgen: Deg hadde jeg ikke klart meg uten (-:

 12. Jannicke Husevåg sier:

  Foruten om en del nevnt allerede (Beate Sørum, Alf Tore Meling, Jørgen Helland/Kjøkkenfesten, Thomas Moen, NRKBeta og kommunalt ansatte), så synes jeg bloggene til Sølvi Suongir http://suongir.blogspot.com/ og Hans-Petter Nygård-Hansen http://hanspetter.info/om/ er verdt å nevne. Samt @sofaprat med Thomas Moen og Arnt Eriksen.

 13. Cecilie staude sier:

  Takk for innspill Jannicke, utvilsomt mange som har mye å bidra med, inkludert deg selv (-:. Derfor er jeg veldig glad du skal forelese i sosiale medier her på BI til høsten. Gleder meg til å se seg på fagseminaret neste uke. Det blir både nyttig, inspirerende,hyggelig, sosialt og gøy !

 14. eflaten sier:

  Er det noen som har tips om gode bloggere inn helsepolitikk? Spesielt er jeg interessert i saken om innsparingene ved Oslo universitetssykehus. Årsaken til at jeg er interessert i dette er rett og slett at det dreier seg om enorme summer og at helsevesenet oppfattes som ustyrlig. Fins det opinionsledere som bemerker seg litt ala Stormbergeren i regnfrakkbransjen. Flott tråd.

 15. Bård sier:

  Best på teknologi innen Sosiale Medier i Norge er vel Hans Petter Hansen best:
  http://hanspetter.info/

  Men globalt er det ingen som slår CopyBlogger når det gjelder kunnskap om sosiale medier. Hundrevis av meget gode artikler og lenker til alt du trenger å vite om SoMe:
  http://www.copyblogger.com/

  På en ikke fullt så klar andreplass kommer Jeff Bullas. Sjekk hans blogg her: http://jeffbullas.com/

 16. Marte Kjørstad sier:

  Godt spørsmål – det blir spennande å følge dei som blir foreslått! Takk for at eg er ein av dei, Jørgen! :-)

  Tok litt tid å finne dei forskjellige på Twitter/blogg. Kan eg foreslå at forslaga skrivast med Twitter-ID eller nettadresse? Eller kanskje du vil lage eit nytt blogginnlegg med linkar, Cecilie?

  Dvs slik: @martekjorstad eller http://twitter.com/#!/MarteKjorstad

  Mange gode tips i innlegga over, eg legg til desse:
  http://www.mediakoordinator.no/ ved @nickolass
  http://hanspetter.info/ ved @hpnhansen
  http://www.synlighet.no/blogg/ ved @synlighet
  http://www.sigvekommedal.com/ ved @sigvekommedal

  Eg ser heller ikkje heilt skillet mellom teoretikarane og praktikarane når det gjeld Jørgen og dei andre namna som er nemnt her.

  Cecilie ber om innspel både på dei som formidlar forskning om sosiale medier, "ekspertar" (rådgjevarar?) og dei som har gode praktiske døme og systematiserte brukarerfaringar, så her er det vel rom for mykje. Eg opplever at Cecilie og Jørgen er både teoretikarar og praktikarar, ettersom dei formidlar stoff og skaper dialog OM sosiale medier (teoriar/modellar/forskning/debattinnlegg) og gjer det I sosiale medier (praksis).

  Kven ein bør følge av dei såkalla praktikarane, er vel avhengig av kven ein jobbar for og kva ein vil oppnå.

  Viss de ønsker å følge bedrifter, organisasjonar og offentlege etatar som bruker sosiale medier aktivt (praktikarar), men ikkje nødvendigvis formidlar stoff OM sosiale medier, så finn de ei oversikt i blogginnlegget mitt 50 norske cases på bruk av sosiale medier:

  http://ele3707.bi.no/martekjorstad/2011/04/26/norske-case-i-sosiale-medier/

  Eit utgangspunkt kan jo vere å finne nokon som liknar på bedrifta/organisasjonen/den offentlege etaten ein sjølv jobbar for og følge desse vidare på Twitter, FB, blogg osv.

  Alf Tore – honnør til deg for å sette det offentlege på det sosiale kartet, du er ein viktig bidragsytar til at kommuner og andre kan lære av kvarandre!

 17. Morten Jacobsen sier:

  Likte vinklingen på blogginnlegget. Er alltid interessant å høre fra andre sosiale medier entusiaster hvike de får inspirasjon og kunnskap fra.

  Jeg har også som Marte nevnte over her savnet twitternavnet eller link til bloggene på flere av navnene som er nevnt.

  Jeg er forholdsvis ny lytter og forhåpentligvis en fremtidig bidragsyter til bruken av sosiale meder og har ikke noen nye tips for øyeblikket. Men de jeg har fått mest kunnskap og inspirasjon fra til nå har vært:

  @thomasmoen
  @jorgenhelland
  @ceciliestaude

  Takk for deres bidrag!

 18. Alf Tore sier:

  Tusen takk for finfin omtale. Først av alt flau over alle de dyktige folkene jeg har glemt å nevne. Mange er heldigvis nevnt nå.

  Marte: Takk! For meg er nok de som jobber i det offentlige de store SoMe-heltene. Dette handler om at de sitter med muligheten til å påvirke grad av åpenhet pluss reell innbyggerdeltagelse. Kjempeviktig. Jeg heier på de som ligger i front og forsøker å motivere de som henger etter. Digger også de frivillige og ideelle organisasjonene.

  Ellers tror jeg på forskjellen mellom teoretiker, praktiker og kombinasjonen av disse rollene. Selv er jeg så heldig at jeg opplever begge rollene. På godt og vondt.

  Praktikerrollen innebærer ektefølt skrekk og gru når noe skjærer seg parrallelt med ren nytelse når det går bra. Ansvar, kjeft og ros – i skjønn forening. Det gir også mulighet til å teste ut teoriene i praksis – jobbe fram stadige små forbedringer, leke og lære.

  Praktikerrollen innebærer også forståelse for hvor vanskelig det er å skape engasjement og deltagelse på innsiden av organisasjoner – pluss frustrasjonen det innebærer når folk må læres opp på nytt og på nytt og på nytt. For ikke å snakke om motstanden som en må forholde seg til.

  Min påstand er at alle rollene er like viktige, og avhengig av hverandre, men jeg anbefaler på det sterkeste å teste kombinasjonsrollen. Derfor kult med steder som dette der rollene møtes.

  Takk igjen til deg Cecilie for at du legger opp til diskusjoner som dette!

  @alftore

 19. kreativM sier:

  All respekt for Cecilie og de andre som er nevnt som kandidater til "5 i front" innen sosiale medier (SM).

  Jeg synes derimot det blir litt uheldig å binde seg opp mot