Når BI-studenter imponerer i sosiale medier

Rett før helgen jeg på møte hos kommunikasjonsbyrået Gambit Hill & Knowlton. Agendaen var: 1) gjennomgang av innspill fra BI-studentene til Sportsbransjens strategi for sosiale medier, 2) diskusjon basert på innspillene og gruppens samlede erfaring og 3) forslag til videreføring av innspillene i en ferdig strategi.
Bakgrunnen for møtet var at nå foreligger resultatene fra Norges første kull med høyskolestudenter som har gjennomført et næringslivstilpasset kurs i sosiale medier.  Kurset, som tar utgangspunkt i det faktum at kommunikasjonsvanene våre er i ferd med å endres, er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien prøves direkte ut i praksis. Studentene har i høst arbeidet med strategidokumenter for satsing i sosiale medier for 
Dnb NOR med informasjonsdirektør Thomas Midteide i spissen, vin og spritdistributøren  Pernod Richard og interesseorganisasjonen Sportsbransjen som ledes av Trond Hansen. 


Og i forrige uke ble 65 strategidokumenter overlevert 
oppdragsgivernes ledergruppe som ett av flere dokumentgrunnlag 
for vedtak av strategi og budsjetter for virksomhetenes satsing i sosiale medier. Og visst var jeg stolt, da jeg satt rundt møtebordet i Akersgaten 33 og hørte sporstsjefen Trond referere fra oppgavene: «Jeg har ikke rukket å lese alle oppgavene enda, men det jeg har lest oppleves som veldig bra. Det er gode teorivurderinger, og studentenes tips og råd for hvordan Sportsbransjen AS kan bli bedre til å utnytte sosiale medier er tydelige og godt begrunnet. Jeg er imponert over resultatene av arbeidet, også sett i sammenheng med at jeg opplever svært liten oppfølging fra egen side», sier Trond Hansen.


Særlig ble oppgaven til student Rune Halseth trukket frem. I den har han basert strategien på at Sportsbransjens satsing i sosiale medier skal være en integrert del av en holistisk markedsføringsstrategi. Med Sportsbransjen AS’ ønske om verdiøkning, merkevarebygging og en sterk pådriverfunksjon mener Rune det er viktig at profil er konsekvent og sammenhengende i de kanalene Sportsbransjen er til stede i. Det samme gjelder oppgaven til markedskommunikasjonsstudent Solveig Apelthun

Til tross for mange begrensninger knyttet reklameforbud for alkohol i Norge, også i sosiale medier, har Solveig levert et imponerende stykke arbeid til Pernod Richard, der hun i detalj utdyper hvordan selskapet kan markedsføre seg gjennom sosiale medier og slik oppnå mål om større markedsandeler for Aalborg Akvavit. Også Kjetil Bergtun har jobbet med vin og spritdistributøren. Hans strateginotat til kunden tar utgangpunkt i at satsingen i sosiale medier skal bidra til å løse to oppgaver; samle informasjon fra konsumentgruppen, for dermed å danne et bedre beslutningsgrunnlag både hva angår posisjoneringsstrategi og kommunikasjonsstrategi. 
Sekundæroppgaven går ut på å bruke sosiale medier som et verktøy for å forsterke innflytelsesmessige effekter på beslutningstakere som er i posisjon til å påvirke salget av Aalborg akevitt.  Også Dnb NOR mener jeg har fått mye igjen for samarbeidet med oss i høst. Flere besvarelser holder svært holder høyt nivå. Student Espen Miøen har i sitt strategidokument til banken kommet med en rekke forslag til hva Norges største finanskonsern kan gjøre i sosiale medier for å: 1) Kommunisere bedre med kunder på nett
2) Forbedre internkommunikasjonen og 3) Utvikle nye tjenester/drive innovasjon 
Student Richard Hyld Salen har i sitt plandokument til Dnb NOR redegjort for en strategi som bygger på anerkjente teoretikeres arbeid. Samtidig sier han selv at strategien bunner og grunner i en nyutdannet selvoppnevnt ekspert på sosiale medier om hvilke forhold som  må tilrettelegges og hvilke tiltak som må til for at Dnb NOR skal oppnå suksess gjennom en satsing i Web 2.0. I den faglige begrunnelsen viser Richard evnen til å strukturere, formulere og presisere problemstillingene som skulle løses. Han vist evnen til å anvende teori til å strukturere problemstillinger, identifisere relevant informasjonsbehov, identifisere relevante løsninger, samt evaluering av alternative løsninger. Jeg er mektig imponert! Plandokumentet til Rikke Flinder tar utgangpunkt i at DnB NOR allerede er godt representert sosiale medier. Likevel mener hun det rom for forbedringer. Hun trekker frem at banken har flere kommunikasjonsutfordringer som; ”oppfattet som stor, dyr og grådig”, ”banken på Aker Brygge”, ”tjener mye penger”. Selv mener hun banken må fokusere på å gjøre seg folkelig, sette pris på alle kunder og vise seg fra en annen side. Det var med andre ord med glede jeg sendte oppgavene over til DnB NOR. 
Og i går fikk jeg følgende e-post fra informasjonsdirektør Thomas Midteide: 

Vi i DnB NOR har brukt 2010 til å prøve oss frem i forskjellige sosiale medier, og vi har lært mye. Det er utrolig verdifullt å få godt kvalifisert tilbakemelding gjennom BIs eksamensoppgaver. Vi opplever det jo nesten som det er vi som er oppe til eksamen. Nå studerer vi rapportene i detalj for å hente ut nye ideer, tiltak, planer og tanker som er verdifulle for vårt videre arbeid. Å få 15 konsulentrapporter som man ikke har betalt noe for er selvsagt luksus, og det har vært veldig moro å få være case for studentene på BI».

Som fagansvarlig for et helt nytt kurs i sosiale medier har vært gøy, utfordrende og krevende. Å systematisere, sammenfatte og ikke minst sikre et godt teoretisk fundament har ikke vært noen enkel oppgave. Studentene har vært til uvurderlig hjelp og støtte. I fellesskap har vi lest og lært av det som finnes, og i dag er jeg stolt over at studentene som har tatt kurset i høst høyst sannsynlig besitter mer kunnskap om hvilke mekanismer sosiale medier setter i gang, hvilken rolle de kan spille i forbindelse med lansering av nye produkter og tjenester og ikke minst hvordan bedriften selv skal kommunisere.  


You may also like...

11 Responses

 1. Jørgen Helland sier:

  Veldig hyggelig lesning! Det er godt å vite at studenten ved kurset leverer varene til oppdragsgiverne. Jeg gleder meg til å ta fatt på undervisningen!

  Og til Solveig kan du hilse og si at jeg har bodd i Aalborg og at jeg ikke ser noen som helst grunn til at Aalborg Akvavit skal ta en større markedsandel i Norge:)

 2. Arne Krokan sier:

  Gratulerer med vel gjennomfort Cecilie 🙂
  Det har også stor verdi for oss andre at du tar deg tid til å oppsummere resultatene av arbeidet. Det blir litt crowdsoursing over det, når mange opplyste mennesker analyserer de samme fenomenene, mange nye ideer, vinklinger og anvendelser kommer fram,og i sum må det nesten bli bra for oppdragsgiverne også.
  Jeg vet imidlertid at det krever veldig mye av deg som fagansvarlig, mye "ekstraarbeid" og engasjement, men den delen har du løst forbilledlig.
  Jeg gleder meg til å gjesteforelese på kurset.
  Hilsen fra
  Arne Krokan

 3. Tarjei Alvær Heggernes sier:

  Bra jobba!

 4. Cecilie staude sier:

  Tusen takk for hyggelige kommentarer, veldig gøy !

 5. magnus.sordal sier:

  Her var det mye bra – artig å se hva dere har fått til! Dette må være til inspirasjon til Trondheimsstudentene i år også – skal tipse dem om dette innlegget!

 6. Ida Anette Høyesveen sier:

  Syns det var morsomt å lese hva studentene forrige semester har fått til. Dette gir oss som studerer sosiale medier denne terminen ekstra motivasjon til å gjøre det bra! Gleder meg til å sette igang!

 7. Haakon Bowitz sier:

  Spennende lesning Cecilie! Som tidligere student hos deg på BI er det morro å lese at satsningen på sosiale medier virkelig ser ut til å gi utbytte, både for studentene, arbeidsgivere og deg. Som nevnt tidligere her har nok ditt engasjement og arbeidsvilje hatt sitt å si for de gode resultatene. Dette har du og studentene all grunn til å være stolte av, gratulerer!

 8. Cecilie staude sier:

  Veldig hyggelig å se både gamle og nye studenter her på bloggen og takk for positive kommentarer om kurset og opplegget, veldig inspirerende for meg.
  Haakon, kom innom neste gang du er her – har vært nedlesset i jobb i hele høst, men nå er alt så mye bedre (-:

 9. simen k sier:

  Jeg går på BI i Trondheim og har vært litt usikker på hvilket valgfag jeg skal velge. Dette var kjempemorro lesning og jeg ble gira på dette.

  Men dette passer kanskje bedre til markedsførerne og ikke oss på øk.ad?

 10. cecilie staude sier:

  Dette kurset passer like godt for dere på øk ad som for de fleste andre studieretninger. Behovet for kunnskap henger sammen med at den kraftige økningen i anvendelse av sosiale medier, der brukerne selv styrer innholdet, byr på en rekke muligheter og utfordringer for selskaper og organisasjoner som har et bevisst forhold til merkevarebygging, omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Dette bør virksomheter i sin helhet være bevisst, ikke bare dem som jobber med markedsføring og kommunikasjon. Og nettopp fordi kommunikasjonsvanene til viktige målgrupper er i endring, er det ikke tilstrekkelig kun å endre type kommunikasjonskanal. Viktigere er det å forstå hva som faktisk skjer og hvilke nye krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med dem man ønsker å nå. Håper du velger kurset, og Magnus som er ansvarlig for gjennomføringen i Bergen er utrolig dyktig og inspirerende – så det er bare å begynne å glede seg.. (-:

 11. Arvid V. Jakobsen sier:

  Det er morsomt å se at en relativt traust bilbransje begynner å oppdage Sosiale Medier. Jeg har sett at kunnskap om dette har vært et kriterie i to stillings utlysninger innen salg.

Legg inn en kommentar