Media – en trussel eller en mulighet for omdømmet ?

De siste ukene har vi fått høre at NRK-journalister gjennomfører kurs i kommersiell medietrening og krisehåndtering for næringslivstopper så de skal ta seg bedre ut på tv. Jeg skal her ikke mene noe om hvorvidt NRK skal ha lov til å drive medietrening eller om denne type aktivitet svekker NRKs integritet og omdømme, men med mange medietreningskurs for toppledere på samvittigheten, antar jeg at medietrening fortsatt i stor grad handler om å bli «drillet». Det handler om budskapsutvikling, hvordan man håndterer vanskelige spørsmål, hvilke journalistiske teknikker og metoder man bør benytte, hvordan man skal sitte, holde hendene, valg av klær og hvor viktig det er å feste blikket.Kommunikasjonsbyrået JKL gjennomførte i fjor en undersøkelse blant 441 toppledere i offentlige og private virksomheter. Undersøkelsen forteller at mange føler uro når media tar kontakt. Dette fordi man gjennom manglende kunnskap om dagens medievirkelighet og journalistiske arbeidsmetoder, frykter å bli galt presentert. Resultatet blir ofte at man ikke blir forstått eller oppfattet som relevant, troverdig, sannferdig og interessant. Ambivalensen undersøkelsen avdekker skyldes i stor grad manglende kompetanse hos lederne i møtet med media. I dette feltet ligger det en utfordring i å profesjonalisere kontakten. Dette fordi man uten kjennskap til pressens regler og rutiner – skrevne som uskrevne – ofte står hjelpeløs i kontakten med journalistene.

For å mestre mediene, trenger fremtidens ledere kunnskap om medienes påvirkning.Godt er det da at vi på BI neste semester setter opp mediehåndtering som valgkurs for alle studieretninger. I kurset skal vi sette fokus på at den som skal uttale seg til mediene bør vite hva en vil si. Det handler om å formulere og kommunisere sitt budskap, og det handler om hvordan vi skal fortelle en riktig historie når journalistene er satt på feil spor. Dette fordi vår troverdighet og evne til å kommunisere budskapet er avgjørende for en profesjonell opptreden og en riktig posisjonering. Det må fremtidens ledere være bevisst! 

You may also like...

2 Responses

  1. Alf Tore Meling / @alftore sier:

    Heisann, C! Fra "innsiden av puddingen" merker jeg at kommunale nøkkelpersoner trenger trening i mediehåndtering – relatert til sosiale medier. Opplever at de setter seg selv i "feller", alternativt (som konsekvens) avstår fra å delta. Begge alternativene er langsiktig uheldig med tanke på deltakerdemokratiet. Dette må vi gjøre noe med.

  2. Cecilie staude sier:

    Hei du og god morgen! Hvordan bedrifter skal håndtere kriser i sosiale medier er jo høyst relevant, og setter søkelys på helt nye problemstillinger. Artikkelen om BP hr du sikkert lest, men jeg legger den til her i tilfellet andre er interessert i caset (-:

    http://www.prsa.org/Intelligence/TheStrategist/Articles/view/8757/1019/Handling_a_Fake_Twitter_Account_BPGlobalPR_Leaves

Legg inn en kommentar