Norske ledere kommuniserer for dårlig

En fersk undersøkelse gjennomført av norske ledere på vegne av arbeidstakerorganisasjonen Lederne, viser at kun 41 prosent av norske arbeidstakere er fornøyd med kommunikasjonen fra egne ledere. Tallene mener jeg er urovekkende. Når det er mangelfull kommunikasjon på toppnivå, sendes det fort signaler nedover i systemet om at det er akseptabelt å slurve med kommunikasjon. En slik holdning kan fort få konsekvenser.
Dagens kommunikasjons- og medievirkelighet krever stadig større kunnskap, forståelse og forberedelse.  Å kommunisere på en måte som skaper tillitt, deltagelse og forståelse blir for mange det viktigste virkemiddelet i merkevare- og omdømmebyggingen. Men alt for mange ledere glemmer betydningen av å snakke med sine medarbeidere. Ikke sjelden lages det flotte strategidokumenter og handlingsplaner hvor det brukes fine ord om bedriftens mål og ønskede resultater. Strategi- og handlingsplaner sendes ut til medarbeiderne, og ledelsen forutsetter at dette skal være tilstrekkelig informasjon og at budskapet blir forstått slik de forventer. Problemet er bare at ledelsen overser hvor viktig det er å forankre dette hos medarbeiderne i organisasjonen.
Som leder vil du spare deg selv og andre for mye usikkerhet, inneffektivitet, konflikter og manglende måloppnåelse om du kommuniserer tydelig og åpent, ansikt til ansikt med dine medarbeidere. Eksempelvis viser en utredning, gjort av det amerikanske konsulentselskapet Larkin Communication Consulting, at ni av ti bedrifter bruker skriftlig kommunikasjon når arbeidstakere skal informeres om viktige endringer. Videre foretrekker syv av ti ansatte å få slik informasjon i samtale med sin nærmeste overordnede. Den samme utredningen viser også at det er ni ganger større sannsynlighet for at de vil støtte et tiltak når lederne kommuniserer med sine medarbeidere ansikt til ansikt, enn om de får informasjonen skriftlig.
Urovekkende er det at bare fire av ti ledere er fornøyd med kommunikasjonen med sine overordnede. Selv mener jeg noe av grunnen til dårlig kommunikajson på toppledernivå kan knyttes til at forståelsen av kommunikasjon som fagområde er bare i beskjeden grad revidert som følge av de betydelige endringene som har skjedd innen faget de siste årene. Det er ikke bare oppmerksomhet som gjør virksomheter til fremtidige vinnere, men troverdighet, kommunikasjon basert på ekte verdier, etikk og langsiktighet er klare suksessfaktorer. Endringer om maktbalansen mot brukerne og nye mediekanaler mener jeg gjør at vi også nå kan snakke om en overgang til en ny tid som innebærer at kommunikasjonsfaget får nye fasetter.  Dette innebærer at det fremover blir en større utfordring å velge metodikk og måter å formidle innhold og budskap på, i og utenfor organisasjonen.

Markedskommunikasjons- og markedsføringsmiljøet på BI er derfor nå svært opptatt av å jobbe inn mot et helhetssyn på kommunikasjon, fremfor å tenke kommunikasjonsfaget stykkevis og delt. Det handler om integrering og parallellitet som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjons-aktivitetene – det være seg den organisasjonsdrevne merkevare- og omdømmebyggingen, de betalte aktivitetene så vel som de ubetalte. En slik tankegang tror jeg blir avgjørende i fremtiden.

You may also like...

4 Responses

 1. Nils M. Apeland sier:

  Dette er meget gode observasjoner og veldig aktuelt. Jeg tror mange ledere vil, men ikke får til. For å lykkes med å være en god kommunikator som leder må du ha tre ting: Vilje, evne og tid. De to siste er utfordringene. Derfor må norske kommunikasjonsfolk lære lederne sine å kommunisere bedre, og vise dem effekten av god kommunikasjon. Dernest må lederne sette av mer tid til å kommunisere. De må være i tettere dialog med medarbeidere og marked. Det betyr at de må delegere bort adminisrasjon og andre ting til andre – og komme seg ut mer.

 2. Carina Alice Bredesen sier:

  Å være god på kommunikasjon er en forholdsvis enkel ting, som skaper uforholdsvis mange gode ringvirkninger i en bedrift.

 3. Anonymous sier:

  Takk for et interessant foredrag på MFO i dag.
  Dere tre tilsammen fungerte bra og fikk hodet til å sette i gang noen tankeprosesser. Paradokset på seminarer for tiden er at mange sitter å fikler med twitter mens gode budskap flyr forbi. // generasjonen ble det kalt i dag, multitasking ble også nevnt. Ønsker derfor å dele en interessant artikkel om å lede i ensomhet. Denne mener jeg med fordel mange burde lese i sin helhet (inkludert #MFO). Men mulig ikke folk lenger orker å lese mer enn 140 tegn 🙂

  http://www.theamericanscholar.org/solitude-and-leadership/

  Eirik Andersen

 4. Cecilie staude sier:

  Hei og beklager sen respons på gode innspil. Har vært på farten nærmest kontinuerlig de siste 48 timene.

  Nils:

  Er enig med deg, viljen til å kommunisere med sine ansatte er ofte til stede, men evnen og ikke minst tiden er ofte utfordrningen. En undersøkelse gjort av Abelia for et par år siden, blant 200 ledere i kunnskapsbedriftene i NHO, viser at ledere selv anser evnen til å kommunisere som den viktigste lederegenskapen i denne type virksomheter. Deretter kommer evnen til å være strategisk og til slutt evnen til å motivere. Tatt de nye tallene med i betraktniningen er det mye som tyder på at norske ledere fortsatt har en del å lære.

  Carina:

  Viktigheten av kommunikasjon er et stadig tilbakevendende tema -og det store spørsmålet er ofte hvorfor noen lykkes bedre enn andre. 95 prosent av utfordringen i å oppnå godt samspill mellom mennesker ligger i vår evne til å kommunisere. Med andre ord, skal du oppnå de beste resultatene som leder, er det en forutsetning at som Nils sier i sine kommentarer; For å lykkes med å være en god kommunikator som leder må du ha tre ting:
  Vilje, evne og tid. Det handler om å å involvere medarbeiderne. Det skaper motivasjon og engasjement – og ikke minst, det bidrar til at medarbeiderne opplever eierskap og dermed tar ansvar for å nå felles mål. Dette bidrar igjen til at den enkelte medarbeider opplever å bli sett – og at det de gjør faktisk betyr noe. Anerkjennelse er, som kjent, et av de viktigste suksesskriteriene for at vi mennesker skal trives og gjøre en god jobb.

  Erik:

  Takk for hyggelig tilbakemelding på dagens konferanse. I fare for å høres arrogant ut så er jeg enig med deg. Jeg synes foredragene passet sammen som hånd i handske, faktisk sjelden jeg selv har vært med på noe bedre. Takk for artikkelen, har printet den ut og lgeder meg til å lese den.

Legg inn en kommentar