Sosiale Medier inntar Businesskoler verden over

I siste nummer av Business Insider og Bloomberg Business Week kan vi lese at ledende businesskoler som Harvad, INSEAD og Columbia nå satser store ressurser på å tilby master- og bachelorstudente egne kurs i sosiale medier. Bakgrunnen er den stadig økende etterspørselen etter studenter med kunnskap om hvilke mekanismer sosiale medier setter i gang, og hvordan disse til syvende og sist påvirker kundenes holdninger og adferd. For meg er dette svært inspirerende lesning. Torsdag denne uken starter jeg nemlig opp mitt eget nye kurs;  ELE 3707 Sosiale medier. Kurset, som er et resultat av et nært samarbeid mellom BI og kommunikasjonssbyrået Sermo Consulting som har sosiale medier og dialog som spesialitet, ble fulltegnet i rekordfart, og har flere på venteliste. Dette bekrefter at også her hjemme er etterspørselen etter kunnskap om hvordan sosiale medier endrer premissene for tradisjonell markedsføring og interaksjon stor.

Det som inspirerer er at jeg ser at kurset mitt i stor grad er bygget over samme lest som kurs på verdens mest prestisjetunge eliteskoler. På INSEAD jobber studentene med utvikling av strategier i sosiale medier for store merkevarer som Coca Cola, NOKIA og BMW, og på blant annet det amerikanske Kogod School of Business benyttes kun online-verktøy, som personlige blogger og diskusjonsfora i forbindelse med innleveringer og prosjekter.  Det er også på de fleste skoler knyttet krav til at studentene må kommentere og gi innspill på medstudenters blogger og delta med innlegg på en felles klasseblogg.


Video: Også på the Stanford University satses det stort på egne kurs i sosiale medier. Her introduserer Dean Garth Saloner fra the Stanford Graduate School of Business en paneldiskusjon om hvordan sosial teknologi endrer måten innhold skapes på, den endrer distribusjonsformene og den endrer måten innhold konsumeres på.

Studentene som skal ta kurset i sosiale medier her på BI i høst skal også jobbe med konkrete oppgaver for tre reelle oppdragsgivere. Oppdragsgiverene får vi tildels gjennom Sermo Consulting. Daglig leder Marius Eriksen opplever dette som et spennende prosjekt for alle parter; for studentene, BI og Sermo – samt de av deres oppdragsgivere som er med.  – Det er den perfekte møteplassen for anvendt teori og praksis. Alle parter vokser på et slikt samarbeid, sier han.

Blant oppdragsgiverne i år finner vi DnB NOR med informasjonsdirektør Thomas Midteide i spissen. Studentenes forslag til finanskonsernet skal fortløpende publiseres på studentenes egen blogg og kommenteres av lærer og medstudenter. Endelig innlevering i kurset er et plandokument som skal leveres til oppdragsgiverens ledergruppe og styre som ett av flere dokumentgrunnlag for vedtak av strategi og budsjetter for virksomheten satsning i sosiale medier. I tillegg skal studentene levere inn en faglige begrunnelse som viser evnen til å strukturere, formulere og presisere problemstillinger som skal løses. Her vises også evnen til å anvende teori til å strukturere problemstillinger, identifisere relevant informasjonsbehov, identifisere relevante løsninger, samt evaluering av alternative løsninger. Evne til å innhente, systematisere og anvende informasjon blir også vektlagt.

Siste men ikke minst. Når det gjelder undervisningsmetodikk skal jeg i dette og andre kurs i høst teste ut såkalt deltagerbasert undervisning. I sommer har jeg nemlig vært på kurs i participate-centered learning på Harvard Business School i Boston. En opplevelse helt utenom det vanlige! I korte trekk dreier det seg om å legge opp til at studentene i større grad enn før bidrar til å drive læringen fremover, gjennom casebasert-  og studentinkluderende undervisningsmetodikk.  Jeg gleder meg!

You may also like...

5 Responses

 1. Anonymous sier:

  Vi gleder oss også Cecilie!!!

 2. Cecilie staude sier:

  Det er bra (-:

 3. Reynir Johannesson sier:

  Blir spennende å følge med i høst på Twitter og blogg. Mvh, @reynir85

 4. Anonymous sier:

  Hei dere!! Interessant med kurs i sosiale medier dette, men lurer på hvilke(n) faglitteratur som benyttes i denne undervisningen? På forhånd takk for svar! 🙂 Edorf / Plankebyn.

 5. cecilie staude sier:

  Hei, vi bruker Groundswell av Charlene Li og Josh Bernoff, samt svært mange forskningsbaserte artikler etc. Mvh Cecilie

Legg inn en kommentar