Når privatliv blir salgsvare

De siste dagene har vi i Aftenposten kunne lese at vi som forbrukere blir fratatt grunnleggende rettigheter når vi blir medlem av Facebook.  Mye av bekymringen rettes mot at innhentingen og bruken av personopplysninger er i strid med personopplysningsloven. Ifølge New York Times må brukere som vil sikre seg best mulig mot at personlige opplysninger blir spredt på nett, klikke seg gjennom 50 knapper og ta stilling til 170 alternativer.

For halvparten av Norges befolkning er nettsamfunnet Facebook i dag blitt universalnøkkelen til mennesker du kjenner eller vil bli kjent med, privat eller forretningsmessig. For andre er tilstedeværelse på verdens raskest voksende nettsamfunn blitt en del av selve livet, en venn det er vanskelig å leve uten. Undersøkelser viser som kjent at brukerne av Facebook så langt har vært mest opptatt av å holde kontakt med gamle og nye venner. Nå handler dialogen derimot i økende grad også om produkter og tjenester. Flere og flere bruker Facebook til å få tips og råd om hvilke produkter de bør kjøpe, hvordan produktene kan brukes, og hvordan man skal forholde seg til leverandører som er vanskelige. Dette bekreftes i en studie av elektronisk vareprat gjennomført av kolllega og BI-professor Tor W. Andreassen og Sandra Streukens ved University of Hasselt i Belgia knyttet til produkter og tjenester. Resultatet av forskningsstudien er nå presentert i en forskningsartikkel i det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet Managing Service Quality.

Nettopp fordi  nettsamfunnet er så stort og folk i økende grad bruker kanalen til å utveksle produkt- og leverandørinformasjon, blir Facebook en viktig markedsarena for bedriftene som ønsker å selge sine produkter. Derfor vil stadig flere virksomheter satse ressurser og kreativitet for å påvirke forbrukerne nettopp her. Facebook er dermed ikke lengre bare en møteplass for gamle og nye venner. Kanalen er blitt veldig mye mer. Mange brukere opplever å ha gått fra et privat rom, til at tilstedeværelsen i nettsamfunn er blitt universelt og kommersielt. Brukerne blir innholdsprodusenter og frigir stadig flere opplysninger om seg selv. Ønsket om å være populær får også folk til å dele mer av privatlivet sitt – fordi alle andre gjør det.

Noen synes det er greit. Andre blir kritiske når konsekvensen av åpenhet om personopplysninger blir skreddersydde reklamebudskap rettet mot en. Dette fordi ny teknologi gjør det mulig å koble Facebook opp mot andre webtjenester, og brukerne i nettsamfunn tettere til hverandre. Dermed blir det også enklere å tilby den enkelte bruker skreddersydd informasjon. Det blir som skribent og journalist Jan Omdahl sier i sin kommentar: «Slik vil Facebook bli webbens sentrum» i Dagbladet i april i år at et enkelt trykk på «liker-knappen”, sørger for at dine preferanser settes i system og følger deg videre på nettet, ofte uten at du som bruker kjenner til det. Slik hevder han at Facebook kan sies å ha blitt informasjonsnavet som sørger for at en nettavis tilbyr deg en skreddersydd forside med stoff tilpasset dine interesser, at en musikktjeneste kjenner smaken din eller at et forlag vet hva slags bøker du foretrekker. Samtidig får alle dine Facebookvenner se hva du liker, og hvor du fant det. Dette innebærer at personopplysninger i stadig større grad kan sies å ha blitt en handelsvare. Det er også konklusjonen i Petter Bae Brandtzæg og Marika Lüders forskningsprosjekt; Priv 2.0: Rapport om sosiale medier og personvern avsluttet i november 2009.

Utfordringene er i så måte betydelige med tanke på hvordan den enkeltes person og forbrukervern ivaretas. Min påstand er dog at økende grad av skreddersydd reklame og prissegmentering basert på automatiske kartlegginger av atferd, preferanser, og innhold er noe vi som forbrukere vil være tjent med. Dette fordi ny teknologi gjør det mulig å sile informasjon, og unngå å bli bombardert med budskap og reklame vi ikke er interessert i. Selvsagt underforutsetning av at man har kontroll selv. Trendanaytiker Ole Petter Nyhaug i selskapet Mer Vett henviser i artikkelen Kontekstuell marketing – the next big thing til studier, gjennomført av Synnovate om folks nye medievaner, at mens kun to av ti nordmenn mellom 15-49 syns det er greit å få uspesifiserte reklametilbud inn på mobilen sin, syntes hele 6 av 10 at dette er helt greit dersom de selv har kontroll over mengde, og budskapet  er tilpasset situasjonen de befinner seg i.

Facebookgrûnder Mark Zuckerberg har uttalt at ”privacy is history”. Dette preger også brukervilkårene til Facebook som er i kontinuerlig endring. For noen dager siden bekrefter selskapet imidlertid at de vil lansere en «drastisk forenkling» av personverninnstillingene knyttet til kritikken som er kommet den siste tiden.
Forenkling eller ikke. Spørsmålet blir uansett hvem som eier informasjonen du deler, og hvem kan utnytte den kommersielt? Selv tror jeg personvernet i stor grad vil reguleres av brukermakten i de sosiale mediene. Det handler om forbrukerens muligheter for informasjonssøk, produktevalueringer og sammenligninger i forkant av kjøpsbeslutningen. Åpenheten i de sosiale mediene gir også brukerne mer makt til å styre samtalene, og på den måten påvirke omdømmet til ett produkt eller en virksomhet – og som dermd kan påvirke kjøpsbeslutningen.

Nøkkelen til suksess for kommersilelle aktører handler om å få tilgang og tillatelse av brukerne til å anvende personlig informasjon. Det handler om å nå ut til de rette målgruppene, og få tillatelse til å ta kontakt med sine budskap. Dette krever tillit. Mange vil gi en slik tillatelse til sin favorittbutikk eller favorittrestaurant. Men de fleste vil foretrekke å gi sin tillatelse og tillit, til noen de tror kan forvalte den på en slik måte at man får tilgang til et bredt utvalg av relevante tilbydere. I så måte blir brukeren selv en vaktbikkje for fremtidens tjenester og deres personvern.

You may also like...

3 Responses

 1. Edward E - @eeikland sier:

  Forbrukere vil naturligvis ha nytte av skreddersydde reklamer og tilbud, samtidig som det etiske aspektet ved deling av personlig informasjon må tas på alvor.

  Som du skriver er tillit et nøkkelord, og særlig i en personlig kanal som Facebook. Bedrifter og merkevarer har muligheten til å etablere mer personlige og langvarige relasjoner enn noen gang, men får samtidig et langt større ansvar ovenfor sine kunder.

  Vinnerne i sosiale medier vil være de forbrukere og bedrifter som finner en balansegang mellom å gi av seg selv og samtidig respektere og bevare personvernet. Det er viktigere enn noen gang å være klar over egne, og andres, grenser for deling av personlig informasjon.

 2. Anonymous sier:

  Vanlig bruker klarer ikke å sette seg inn og følge utviklingen på alle fronter. "
  Hvor skal jeg huke av og hva skal jeg la være" blir vanskeligere å vurdere for hver dag som går. Nye fagtermer bidrar også med sitt slik at bruker skynder seg til "I agree" boksen og huker av der for å komme i gang.
  Heldigvis fins det noen ildsjeler der ute som passer på sånt å varsler oss når grøve inngrep mot privat informasjon er i ferd til å skje.
  @A_Misimovic

 3. Cecilie staude sier:

  Takk for gode bidrag på bloggen til Edward og Almir. Temaet er utvilsomt pennende. Hørte i går at endringene som ble annonsert her forleden er et nytt brukergrensesnitt for å sette personverninnstillinger. Dette skal visstnok være både mer oversiktlig og enklere å forholde seg til. Vi får se (-:

Legg inn en kommentar