Monthly Archive: mai 2010

Er det ufint å tvitre eller blogge i krasse ordelag fra møter, seminarer og konferanser? 5

Er det ufint å tvitre eller blogge i krasse ordelag fra møter, seminarer og konferanser?

Det var spørsmålet jeg her for en tid tilbake fikk inn på mailen min fra ett av medlemmene i gruppen for sosiale medier på Linkedin. Spørsmålet var forankret i en frustrasjon knyttet til at i en digital verden uten nedskrevne lover og regler tvitres det om kjedelige foredragsholdere og håpløse argumeneter etter en norm om hva som der og da «passer seg». De ivrigste tvitrer ikke bare som en oppsummerende konklusjon, men kommer også gjerne med kommentarer underveis. Spørsmålsstilleren hevder at kommentarene derfor kan være lite gjennomtenkte og “urettferdige” i den forstand at taleren kan komme med en oppbygging av argumenter som tilhøreren ennå ikke har...

Facebook virker dårlig inn på skolearbeid og resultater 27

Facebook virker dårlig inn på skolearbeid og resultater

Her forleden kom jeg igjen over en interessant twittermelding fra Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg. Han gjorde meg oppmerksom på ferske studier som mener å se at Facebook-bruk virker dårlig inn på både skolearbeid og skoleresultater. Undersøkelsen Facebook and academic performance viser at Facebook-brukere både har lavere gjennomsnittskarakterer og bruker også mindre tid på studier. Også tidligere undersøkelser, utført på en rekke studenter i USA, bekrefter sammenhengen mellom lavere karakterer og bruk av Facebook. Resultatene er kanskje ikke overraskende. Oppsiktsvekkende synes jeg imidlertid det er at aktive brukere av Facebook oppgir at de bruker kun 1,5 timer på studier pr uke, mens studenter som ikke er på Facebook studerer i snitt 11-15 timer pr. uke. Facebookentusiastene bruker...