Sosiale medier – et verktøy for økt kunnskapsdeling internt

Det er mye som skjer innen sosiale medier, også internt. En mer transparent verden og et høyere tempo på informasjonsformidlingen gjør at virksomhetene må ha gode systemer for å følge med på hva som skjer rundt oss. Dette får også konsekvenser for valg av kommunikasjonsverktøy internt. Det utvikles nye former for intranett og samhandlingsverktøy som er mer i tråd med måten vi kommuniserer og samhandler på utenfor kontorets fire vegger. Stikkord er dialog, engasjement og delaktighet. Finn.no er her et godt eksempel. Nettmarkedsplassen har hentet inspirasjon fra sosiale nettsteder til sitt egenutviklede system «FinnOpp», som skal stimulere til ideskaping hos selskapets egne ansatte. Sparebank1-gruppen ligger også et hestehode foran. Banken har gjennom bruk av sosiale medier skapt positive og nære opplevelser mellom forbrukerne, medarbeidere og ledere i banken.

For enkelte bedrifter har sosiale medier allerede blitt en ny måte å tenke bedriftskultur og organisasjons-endring på. På lik lunje med Even i Geelmuyden Kiese fikk også jeg forrige uke spørsmål fra fagbladet Kommunikasjon om bruk av sosiale medier som et ledd i internkommunikasjonen til bedrifter. Også jeg ble inspireret til å skrive et innlegg.

Riktig brukt kan sosiale medier, som ledd i bedriftens internkommunikasjon, gi mange spennende muligheter. Kunnskapsdeling er et nøkkelord! I sitt daglige virke opparbeider hver enkelt ansatt en unik kunnskap; om kunder, strategi eller metodikk. Sannsynligheten for at noen har møtt på det samme problemet før deg er stor. Og hvordan unngå å gjøre de samme feilene som andre har gjort tidligere. Og hvordan forhindre å bruke tid på å lete opp et svar eller en fungerende metodikk når kollegaer i samme bygg sitter med kunnskapen man trenger?

Moderne bedrifters suksess eller fiasko avhenger helt av i hvilken grad bedriften makter å nyttegjøre seg av og videreforedle de ansattes formalkompetanse og erfaring. Gottschalk (2004) definerer kunnskapsledelse som en metodikk drevet frem for å oppnå organisatorisk læring gjennom å fange, samle, skape, dele og anvende kunnskap med den hensikt å skape nye verdier for alle. Grunntanken i tradisjonell kunnskapsledelse har vært å samle all tilgjengelig kunnskap i databaser for å kategorisere og organisere den til felles nytte. Erfaringer har dog vist at kunnskapsdelingene ofte har vært utført av noen få dedikerte ildsjeler som deler av sin kunnskap på eget initiativ, fremfor å inkludere og motivere de ansatte til å dele og dermed utløse kunnskapspotensialet i organisasjonen.

Ved bruk av en plattform av sosiale medier kan man tilrettelegge for en ny og større arena hvor dialogen kan skje på tvers av trukne linjer i organisasjonskart og fysisk lokalisasjon. Det handler om å erstatte uinspirerende og kjedelige statiske intranett med feeds om hvilke ansatte som gjør hva, gjøre intern og ekstern blogging til en enkel og dagligdags oppgave og gjøre prosjekt- og arbeidsgruppers aktiviteter til en del av den daglige nyhetsstrømmen. Gjennom et sosialt intranett, hvor relasjoner og aktivitet mellom arbeidstakerne/kollegaene står i sentrum vil nødvendig informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid følge i relasjonenes kjølvann.

En intern mikrobloggingstjeneste der man kan følge med på og anbefale/spre informasjon om kollegars  faglige bidrag og en Wiki der man kan jobbe i fellesskap på dokumenter er også gode eksempler på bruk av sosiale medier som et ledd i internkommunikasjonen til bedrifter. I tillegg vil sikkert mange virksomheter se nytten av diskusjonsforum der man kan diskutere «best practice», gi tips og råd, stille spørsmål og ikke minst finne frem til kollegaer som kan hjelpe deg med problemstillinger som er for komplekse til å beskrive og initiere til dialog og samarbeid.

Noen som har flere forslag?

You may also like...

11 Responses

 1. Ingeborg Volan sier:

  Hei Cecilie! Veldig fint innlegg, og jeg er enig i alt du skriver om mikroblogger, wikier etc.

  Personlig har jeg forkjærlighet for én ting i kunnskapsbedrifter, nemlig en felles bokmerketjeneste (f.eks. Delicious). Mange av oss leser interessante artikler på nettet, og ofte sender vi en lenke videre til en kollega eller to. Men etterpå er det ingen av oss som husker hvor vi leste det, og så er eposten slettet… Derfor har jeg stor tro på et felles bokmerkebibliotek der man kan legge inn stikkord/tags og dessuten skrive kommentarer.

 2. Cecilie staude sier:

  Det er jeg helt enig i Ingeborg – sliter med det samme selv, nesten hele tiden. Har litt her og litt der, roter i gammel mail uten å finne det jeg leter etter osv. Savner absolutt et slikt bibliotek.

 3. marianne mazarino håkonsen sier:

  Hei Cecilie!
  Vi møttes i forbindelse med SektorSkolen og jeg jobber nå i Frankrike med min masteroppgave som nettopp skal omhandle kunnskapsdeling gjennom digitale medier. Leser en rekke interessante artikler (det meste på fransk)om erfaringer rundt hva sosiale medier gjør med enkelt individet, men har funnet lite om hva det gjør for bedriften. Kjenner du til noen utførte studier eller artikler som omhandler dette og som er tilgjengelig? Gleder meg videre til å høre deg på vår siste samling i SektorSkolen!
  Marianne Mazarino Håkonsen

 4. Thomas H sier:

  Ingeborg foreslår felles intern bokmerketjeneste, det synes jeg virker som en veldig god idè. Tester selv ut både delicious og diigo, og begge vil kunne fungere glimrende for formålet. Diigo er hakket tøffere, siden man i tillegg til å dele bokmerkene også kan notere "på" websidene man linker til. Utheve tekst, legge inn post-it-notiser, etc. Virtuelle kollokvier…

 5. Cecilie staude sier:

  Veldig bra, skal se nærmere på dette jeg også.

 6. Cecilie staude sier:

  Hei Marianne og takk for gode innspill og hyggelige kommentarer. Beklager litt sen respons, er på vinterferie. Masteroppgaven din vil jeg gjerne lese når den er ferdig. Jeg er sikker på at jeg har noe liggende som kan gi deg nyttig input ifm oppgaven, kan du ikke sende meg en mail, cecilie.staude@bi.no, så skal plukke sammen det jeg har og sende deg (-:

 7. Jan-Henrik Kulberg sier:

  Spennende lesing Cecilie. Vi har såvidt begynt å bruke sosiale medier internt på Høgskolen i Buskerud, og skal definitivt tenke på å integrere det i det kommende intranettet vårt. Har forresten lagt ut skissen til vår kommende strategi for sosiale medier her: http://bit.ly/c74Y1gMvh. Jan-Henrik Kulberg, webredaktør HiBu

 8. Anonym sier:

  Veldig spennende Jan-Henrik, dette var inspirerende. Skal sende den videre til vår egen kommunikasjonsavdeling(-:

 9. Aimar Niedzwiedzki sier:

  Den største faren med ny teknologi er selve teknologien. Det er måten mennesker knyttes sammen på ved denne, at fremskritt skjer. At intranett blir «sosiale» er i seg selv mindre viktig. Det er i det øyeblikket den evt sosiale teknologien skaper en faktisk verdi for brukerne at magien skjer. Vår deltakelse på nett speiler våre fysiske liv. Og det er tross alt en minoritet som driver med produksjon av innhold (som f.eks denne bloggen). Majoriteten (90% viser en rekke undersøkelser) observerer først og fremst hva andre mener og tenker. Med andre ord må bedrifter finne ildsjeler som kan være ansvarlige for å skape relevant innhold og tilgjengeliggjøre med lavest mulig teknologisk barriere.Delicious har jeg ved flere anledninger brukt som delingsverktøy i forbindelse med ruppearbeid og det fungerer utmerket hvis du har en aktivt deltakende gruppe. Jeg har også laget sosiale nettverk ved hjelp av Ning for bedrifter og aktiviteter og dette har vist seg å være høyterskel. Dette fungerer best med ekstroverte grupper med høy skaperkraft.Ergo. Forstå menneskene i en bedrift sine behov først på et sosialt nivå, før man begynner å snakke om teknologier, så er sannsynligheten større for å lykkes.

 10. Anonym sier:

  Jeg er helt enig med deg, ildsjelene må identifiseres og innholdet må være relevant. Her synes jeg faktisk min egen blogg er et godt eksempel. Den laget jeg i julen med tanke på alle studentene jeg har på BI. Ambisjonen er at bloggen skal fungere som et faglig supplement – slik at studentene lærer mest mulig om relevante temaer innen markesdsføring, kommunikasjon og merkevarebygging. Hyggelig er det så se at de følger med og bidrar med sine innspill. At også andre følger med – som deg – setter jeg utrolig stor pris på. Det resultereer i at studentene lærer enda mer – og for meg er det det viktigste i denne sammenheng. Ha en fin søndag!

 1. 7. oktober 2012

  […] halvannet år tidligere. Kunnskapsdeling er et nøkkelord i denne sammenhengen, se for eksempel hva Cecilie Staude mener om […]

Legg inn en kommentar