Lite nytt i kommunikasjonsdebatten

Det var lite nytt i gårsdagens kommunikasjonsdebatt på Månefisken. For fullsatt sal ble gamle temaer debattert på nytt. Jeg tror de fleste gikk skuffet hjem – etter å ha hørt om velkjente og veldebaterte problemstillinger knyttet til politikere som går ut av politikken og inn som lobbyister i PR-bransjen.
Døråpner-/portvaktfunksjonsproblematikken skapte heller ikke den store entusiasmen, verken hos panelet eller tilhørerne, og nok en gang fikk vi bekreftet at utviklingen i PR-bransjen fortsatt synes å stå på stedet hvil.

Som deltager i panelet hadde jeg forberedet meg godt på andre og, for meg, viktiger temaer. Ett var kvaliteten på kommunikasjonstjenester. Det er ingen tvil om at det gjøres mye bra kommunikasjonsarbeid der ute. Men fordi mange kommunikasjonsrådgivere fortsatt lever i skyggen av de bedrifter, organisasjoner og etater de er engasjert av, uten søkelys på resultatene de produserer, eller den etiske og faglige standarden, blir fremstillingen av hva bransjen leverer ofte basert på mindre representative bidrag. 

Et eksempel er PR-byråenes egen bransjepris Gullkorn som fra mitt ståsted som jurymedlem de siste årene, viser få kommunikasjonsløsninger som tar faget et steg videre. En konsekvens av sistnevnte var at juryen  fjor ikke klarte å plukke ut ett eneste bidrag som kunne nomineres i kategorien ”årets nyskapning”. Det er trist.  Jeg er helt enig med Kommunikasjonsforeningens egen Thomas Skjennald at å bruke Gullkorn som «bransje-standard», blir for snevert.  Men mangelen på åpenhet vi fortsatt finner i enkelte miljøer gjør at
det fra mitt ståsted fortsatt synes å være et gap mellom ønsket bransjeprofil og holdning ute hos publikum.

Et annet viktig tema jeg hadde forberedet er det faktum at med de betydelige endringene som har skjedd innen kommunikasjonsfaget de siste årene, mener jeg faget har fått nye fasetter som det er langt viktig å inkludere i kommunikasjonsdebatten. Kommunikasjons- og markedsføringsmiljøet på BI er nå svært opptatt av å jobbe inn mot et helhetssyn på kommunikasjon, fremfor å tenke kommunikasjonsfaget stykkevis og delt. Det handler om integrering og parallellitet som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjons-aktivitetene – det være seg den organisasjonsdrevne merkevare- og omdømmebyggingen, de betalte aktivitetene så vel som de ubetalte. En slik tankegang tror jeg blir avgjørende i fremtiden.

Sist men ikke minst var jeg i går opptatt av fremtidens kommunikatører. I 2003 skrev jeg selv en masteroppgave om hvordan ulike norske kommunikasjonsmiljøer oppfatter PR-utdanningen i Norge. Noen av funnene den gang var at studenter med PR-utdannelse fra Norge er godt oppdatert på fagets teoretiske fundament men mangler innsikt i praktiske og strategiske problemstillinger. Fagstaben på BIs bachelorprogram i markedskommunikasjon har de siste årene jobbet for å ta disse problemstillingene på alvor. Rent pedagogisk handler det om at vi i økende grad har utviklet kurs der læringsmålene er å gi studentene et virkelighetsnært innsyn i kommunikasjonsbransjen der man i større grad enn tidligere er opptatt av å motivere og stimulere studentene til nytenkning og fremskritt. Dette gjøres blant annet gjennom samarbeid med ledende næringslivsaktører der studentene utfordres på reelle kommunikasjonsoppgaver i kurs som kommunikasjonsadferdmediestrategi, kampanjeutvikling og ikke minst kursene i interaktiv kommunikasjon, sosiale medier som etter planen starter opp til høsten.

Hyggelig da er det da at vi nå registrerer en øktende etterspørsel etter våre studenter i arbeidsmarkedet. Det betyr at trenden knyttet til det faktum at store deler av rekrutteringen til bransjen så langt har vært  uavhengig av bransjens egen utdanning, er i ferd med å snu.

You may also like...

7 Responses

 1. Lena sier:

  Som en av dine studenter som satt som tilhører under debatten, må jeg si det var interessant å få høre hva bransjefolk diskuterer om kommunikasjonsbransjen. Men som du sier Cecilie, så gikk vi vel hjem derfra litt skuffet med tanke på at en bransje flere av oss antakeligvis vil inn i, virker å ha kjørt seg fast i ett spor. Et spor det ikke er mye fremgang eller nytenkning i. I alle fall var det inntrykket man satt igjen med. Kanskje debatten ikke klarte å få frem det gode med bransjen?

  Hadde også syntes det ville vært interessant om panelet fikk diskutert en del av de andre temaene du hadde forberedt deg på. Det kunne virkelig vært nyttig for oss studenter å høre noe om. Ikke minst for å høre bransjens egne forventninger til hvor de vil i fremtiden, og for å bli inspirert og føle at det er en bransje man vil inn i. Samt få høre hva bransjefolk kunne ønske av oss studenter i fremtiden.

  Selv føler jeg at tiden på BI foreløpig har gitt meg et ganske så holistisk syn på markedskommunikasjon, og jeg håper det er noe jeg vil kunne få brukt for den dag jeg skal ut i arbeidslivet. Spesielt fint synes jeg det er at vi får så mange dyktige og kompetente gjesteforelesere fra bransjen, som forteller oss om reelle problemstillinger de arbeider med. Dette er et fint og nødvendig tilskudd til teorier vi lenge har lært om, og ikke minst er det inspirerende og engasjerende.

 2. Johannes Fjose Berg sier:

  Enig. Det var søvndyssende. Men – er ikke nødvendigvis enig i at temaene ikke var gode nok. @skjennald skulle (via twitter i dag) gjerne snakket mer om åpenhet. Det forsto jeg du ikke var helt enig i.

  Debatten har ikke endret seg mye de siste årene, men så har også lite skjedd i forhold til åpenhet. Det er for enkelt når representanten fra BM kan snakke om 60-tallet og Willoch, og gjennom det legitimere at ting faktisk har skjedd. Hverken du eller noen av de andre tok særlig til motmæle mot de andre debattantene. Debatten var kanskje litt vel preget av hva dere egentlig ønsket å snakke om, fremfor å replisere de andre. Så litt skyld må du ta selv også.

  Det er store etiske problemstillinger knyttet til at politiske rådgivere og partiansatte begynenr i PR-bransjen. Jeg er forundret over hvor få som klart og tydelig løfter disse problemstillingene. Jeg mener vi ikke kommer noe særlig videre før vi har diskutert "åpenhet" helt ferdig, selv om de sakene du løfter er interessante.

  Kvalitet er forøvrig utrolig vanskelig å diskutere, i alle fall når byråene er så lite åpne.

  For øvrig – det jobber flere kommunikasjonsrådgivere i norske organisasjoner enn i norske byråer. Som et apropos til alle de faglige arrangementene som florerer…

 3. kreativM sier:

  NB! Kommentaren min er så lang, at jeg har delt den opp i to innlegg. Håper de kommer i riktig rekkefølge.

  1/2

  Jeg var også tilstede og overvar debatten. Det var interessant å høre på, men lite nytt som kom frem. En del av det som ble snakket om var jo gårsdagens nyheter. På tide å se fremover.

  Noen momenter jeg la merke til:
  – Da Jan Glendrange fra Burson-Marsteller (BM) snakket om hva de i BM ville gjort hvis de kom opp i en sitasjon hvor en ansatt var vara reprsentant, eller på noen måte var tilknyttet et politisk virke. Svaret var at da måtte han/de tenke seg meget grundig om. Såvidt meg bekjent så handler PR bransjen mye om å tenke proaktivt og være føre var i tilfelle krisen skulle slå til. Her viste han at BM ville heller hoppe i det, og så takle vanskelighetene etterpå. De håper vel da på at det bare forsvinner av seg selv. men hvor er da det interne etiske og moralske veikartet til BM? De har vel det? Joda, han snakket om hvor mange regler de måtte etterkomme for å bli Veritas sertifiserte. Hvis de reglene er verdt papiret de er skrevet på, så vil aldri BM komme opp i en slik sitasjon han skisserte. Eller?

  Videre snakket han varmt om åpenhet og at det er noe han er skråsikker på vil komme i fremtiden. Det var overhodet ingen vilje til å vise initiativ og lede BM mot den nye retningen. De venter vel helt til de blir dyttet på av en lovregulering antar jeg.
  BM burde vise mer ryggrad og å være pådrivere. De er tross alt et av norges og verdens mest anerkjente og høyst respekterte PR byråer.

  – Når det gjelder "Gullkorn" prisen, så finner jeg det merkelig at PR bransjens egen prestisjepris nærmest ble sablet ned på scenen. Det er jo tydelig at ingen der (med unntak av Cecilie) syntes den har noen verdi. Greit nok at det blir noe snevert å legge den til grunn som en bransje standard, men å nærmest avfeie prisen som Thomas Skjennald gjorde, det synes jeg er spesielt. Da bær man enten avvikle prisen, eller å gi den en ekte prestisje som er verdt noe for bransjen selv.

  – Jeg kjenner ikke til Kommunikasjonsforeningens leder Thomas Skjennald, men jeg klarer å danne meg førsteinntrykk. Det var jo ikke særlig godt etter denne kvelden. At en leder for en kommunikasjonsforening viser så lite initiativ og innehar så lite snakketid, er lite tillitsvekkende og uheldig. På et tidspunkt i debatten så var han jo ikke med, og spurte "hvor er vi". Han hentet seg raskt inn, men viste vel lite interesse i sitt eget møte.

 4. kreativM sier:

  2/2

  – Journalisten Thomas Spence gjorde en fin figur syntes jeg. Han evnet å stille klare kritiske spm, men fikk vel heller liten respons på dem. Han var jo kveldens store vinner, da vi alle mot slutten fikk en følelse av å ha blitt konvertert til å bli støtteforeningen for skakkjørte aviser og journalister som sliter. Greit det å vise sympati. Journalister er viktige i ethvert samfunn, men jeg syntes det tok litt av.

  – First House sin Jan-Erik Larsen nærmest kuppet møtet, da han fikk størst oppmerksomhet og også var meget flink til å ta ordet. Han hadde et par artige kommentarer (hvilke jeg ikke husker, så kanskje ikke SÅ nevneverdige?) men kom egentlig med lite nytt.

  – UDIs representant gjorde en god figur, men kom også med relativt lite nytt.

  – Aslak Bonde var en meget erfaren og god ordstyrer, men det var tydelig merkbart at han er journalist. Han satte ting litt på spissen og trakk raske konklusjoner. MEN det er greit, fordi jeg oppfattet det som at han ville mane til diskusjon og få til noe. Isteden blir det, som flere har observert, en heller slapp debatt.

  Jeg synes det var synd at en del av de tingene som Cecilie nevner at hun hadde forberedt seg på, ikke ble tatt opp. Men kanskje du (Cecilie) burde vært noe mer frempå og grepet ordet og snakket med litt større bokstaver? Jeg har en følelse av at det kanskje ikke helt er din stil…. Men sjansen bød seg kanskje heller ikke. Lettere å sitte som tilskuer og si dette, enn å være på scenen og førsøke å kuppe det hele.
  Noen vil kanskje synes at jeg er vel kristisk og negativ nå. Men jeg var i en sal fyllt til randen av profesjonelle kommunikatører. Det var 4 spørsmål fra salen. Med untak av ett spm fra Horsle, så var de andre helt meningsløse, slik jeg ser det. Det er også litt rart at en sal fyllt av slike folk, ikke er mer aktive! Var dette kvelden for PR folk som er redde for å snakke i forsamlinger? Var de lei av temaene før de kom? Alle kunne da ikke være 100% enige med alle debatantene?

  Jeg tror faktisk at konklusjoen ordstyrer tok litt sånn på fleip, at folk i bransjen har det bra som de har det, er den faktiske sannhet. De som leder de store byråene sitter fast i sin fortid, og hvordan man skal drive business. Det kan ikke forventes at de samme folkene skal være nyskapende og forandre bransjen til det bedre, mer åpne.

  kreativM

 5. Cecilie staude sier:

  Så mange fine bidrag (-: Er helt enig i at diskusjonen rundt åpenhet er viktig – har aldri ment noe annet – og håper ikke jeg har gitt inntrykk av det. Retvitret en artikkel om teamet i går, skrevet av lederen i kommunikasjonsforeningen – den burde dere lese. For de av dere som ikke er på Twitter – her er den: http://www.dagsavisen.no/meninger/article467145.ece. God helg!

 6. Anonymous sier:

  Hei Cecilie!
  Jeg vil bare legge til en liten kommentar ang det du skriver om å gi studentene et virkelighetsnært innsyn i bransjen ved å samarbeide med ledende næringslivsaktører. Jeg var ferdig med min bachelor i markedskommunikasjon for noen år siden nå, og må si at det jeg savnet var akkurat dette. Vi var vel en av de første kullene som hadde kurset "kampanjeplanlegging" – her følte jeg at jeg lærte mer enn jeg gjorde de to første årene tilsammen. Alle kan lese en bok og høre på en foreleser. Det man trenger er praksis – det er slik man lærer! Utrolig bra hvordan dere utvikler dette studiet, skulle nesten ønske at jeg hadde startet noen år senere… 🙂

 7. Caroline sier:

  Hei Cecilie,
  Takk for et nevenyttig innspill. Vi som studenter kan i fremtiden bidra til å endre bransjen til det bedre.

  Jeg var selv overrasket over at Gullkorn ikke fant noen å gi "årets nyskaping" til..

  Caroline

Legg inn en kommentar