Om sosiale medier

Ett nytt år er i gang, og dermed til for å se fremover. Den siste uken har jeg sett og lest mange forslag og lister med forslag over ting man tror vil komme til å skje eller bli en trend innen kommunikasjonsfaget i 2010. En ting jeg mener er sikkert, er at våre kommunikasjonsvaner er i ferd med å endres. Aldri har så mange engasjerte mennesker gitt utrykk for egne tanker, synspunkter og holdninger på nett som i dag. Og aldri har vi brukt nettet hyppigere for å finne ut hva andre mennesker mener, når vi selv ønsker å holde oss orientert. Ulike målgruppers direkte innvirkning på en virksomhets eller et produkts omdømme har heller aldri vært større.

Den kraftige økningen i anvendelse av sosiale medier der brukerne selv styrer innholdet byr på en rekke muligheter og utfordringer for selskaper og organisasjoner som har et bevisst forhold til merkevarebygging, omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Derfor tror jeg 2010 blir det året der mange som jobber med markedsføring og kommunikasjon i enda større grad enn i året som er gått vil ta i bruk sosiale medier.

Når kommunikasjonsvanene til viktige målgrupper er i endring, er det ikke tilstrekkelig kun å endre type kommunikasjonskanal. Viktigere er det å forstå hva som faktisk skjer og hvilke nye krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med dem man ønsker å nå. Dette vil jeg at mine studenter skal lære mer om lære mer om. Sammen med ledende aktører innen fagfeltet i Norge, holder jeg nå på med planlegging og utforming av ett nytt kurs i sosiale medier som skal tilbys som valgkurs for bachelorstudier på BI fra høsten 2010.  Det skal være teoretisk-praktisk i den forstand at teorien skal utprøves i praksis for reelle kunder. Det er bare å glede seg!

Mye av jobben min dette semesteret blir å få oversikt over fagfeltet. I den forbindelse kom jeg over en blogg fra rapport David Armano hos Harvard Business Publishing. I bloggen sin påpeker han at sosiale medier blir en stadig viktigere del av forretningsdrift og lederskap. Her er seks trender han mener kan slå inn i 2010:

Sosiale medier kan bli mindre sosiale:
Grupper, lister og nisjenettverk blir mer populære, og nettverkene føles mer eksklusive. Alle får ikke ta del i lister som opprettes på Twitter, og etter hvert som nettverkene fylles med støy vil folk sannsynligvis i større grad enn før ty til funksjoner som gjør at de slipper å bli varslet om folk som oppdaterer Facebook-siden sin «hele tiden». Det virker som om vi er kommet til et punkt hvor vi ønsker å få mer verdi ut av nettverkene våre; mens vi filtrerer bort «rotet», registrerer Armano.

Selskaper vurderer storskalafordeler.
Flere selskaper vil forsøke å holde kontakt med kunder i stor skala gjennom sosial teknologi. Håpet er at det både skal være kostnadsbesparende og effektivt.

Sosial forretningsdrift med spillelementer:
Businessnettverk bruker spill-lignende effekter for å lokke fram konkurranseinstinktet hos kunder. Kunder får belønning for å klatre til et høyere nivå, og du får vite det hvis venner av deg er i ferd med å nå høyere enn deg.

Selskapet ditt vil ha en policy for sosiale medier:
Hvis selskapet ditt ikke allerede har en policy for sosiale medier, vil det sannsynligvis få det neste år. Flere selskaper vil formalisere sin tilnærming til hvordan selskapet ser på sosiale medier og hvordan de deltar i det.

Mobilen blir en linje inn til sosiale medier:
En del bedrifter forbyr bruk av sosiale medier på jobb, men samtidig øker salget av smarttelefoner, hvilket øker sannsynligheten for at medarbeidere vil holde kontakt med sosiale medier via mobilen. Røykepauser kan bli gjort om til «sosiale-medier-pauser», tror Armano. Utviklingen vil gjøre at vi får stadig bedre mobilversjoner av de sosiale mediene.

Å dele betyr ikke lenge e-post:
Flere nettsider får funksjoner som gjør at du lett kan dele innhold med andre via Facebook og Twitter.

Link til blogginnlegget finner du her:
http://blogs.harvardbusiness.org/cs/2009/11/six_social_media_trends.html

You may also like...

Legg inn en kommentar