NSB-sjef ikke i rute

Kritikken mot NSB har den siste uken vært enorm. En usynlig og unnfallende toppsjef gjør forøvrig vondt verre for togselskapet. Ledelsen for de dårlige tidene har snublet i seg selv, sin snevre virkelighetsforståelse og manglende evne til handlekraft. I stedet for å løse krisen på kortest mulig tid, forlenger krisehåndteringen krisen.

Da Tine-sjefen Einar Enger overtok som leder i skadeskutte NSB, håpet styret at det var gullfuglen de hadde skutt. Den gang var ikke det langt unna sannheten. Han omga seg den gang med en aura av kvalitet, troverdighet og smakfullhet.

I dag er bildet et annet. Sjefen som er ansvarlig for å holde orden på landets togtrafikk, har valgt en annen strategi. I stedet for selv å ta kontroll og vise ansvarlighet, overlater han jobben med å skape forståelse til andre. Det alvorlige i denne saken ligger først og fremst i Engers unnfallenhet ved ikke å gripe inn når han blir konfrontert med den problematiske situasjonen. Resultatet blir tapt troverdighet og svekket omdømme, ikke bare for Enger og NSB, men også for politikere og andre som medansvarlige for at landets tognett skal fungere.

Einar Enger har muligens mange grunner for ikke å delta i samfunnsdebatten. Likevel er prioriteringen gal og høyst kritikkverdig. Enger burde vite at når en organisasjon får kritikk fra omgivelsene, ja da er det topplederen som får mest oppmerksomhet. Den største tabben i så måte er å stikke hodet i sanden og håpe at det går over.

You may also like...

Legg inn en kommentar