Når politikere blir PR-rådgivere – det handler om gangsyn og sunn fornuft

Den pågående debatten om rolleblanding i PR-bransjen er viktig. Alle er tjent med åpenhet og bedre kommunikasjon og mer transparens knyttet til problemstillinger som kan dukke opp når politikere går ut av politikken og inn som lobbyister i PR-bransjen.

Det er ikke vanskelig å være enig i at deler av kritikken mot enkelte profilerte politikere som har skiftet beite har vært seriøs og legitim. Det er heller ikke vanskelig å si seg enig i at enkelte har utvist uryddighet i selve prosessen for jobbskiftet. Men når det er sagt – mye av det som er sagt og skrevet om saken skyter imidlertid langt over mål. Å nekte tidligere statsråder, eller stortingsrepresentanter for den saks skyld, retten til fritt å velge karriere etter endt politikerverv med tilhørende karantene, synes jeg vil være en klar demokratisk svekkelse. Et forbud om slik rolleblanding er forøvrig vanlig praksis i andre land. I Washington har Barack Obama lagt ned forbud mot at hans medarbeidere kan gå til PR-bransjen så lenge han er president. Men i Norge vil ikke politikerne ha slike strenge regler, noe jeg selv også mener ville være skivebom.

Debatten om ekspolitikere som jobber som lobbyister i næringslivet reiser mange viktige demokratiske spørsmål – og har gjort det i en årrekke uten at man har kommet særlig lenger. Lederskapsundersøkelsen utført av maktutredningen i 2000/2001 er et av få arbeider som er gjort på problemstillingen i Norge. Her ble stortingsrepresentantene blant annet bedt om å vurdere profesjonelle lobbyisters innflytelse i en konkret sak. Politikere på venstresiden vurderte de profesjonelle lobbyistenes innflytelse som større enn det politikerne på høyresiden gjorde. Resultatene tyder på at representantenes generelle holdning til profesjonell lobbyisme farger deres syn på profesjonelle lobbyisters innflytelse, og har derfor begrenset verdi når vi skal vurdere profesjonelle lobbyisters makt. Undersøkelsen viste videre at 14 prosent av norske ledere og 30 prosent av lederne i det private næringsliv hadde benyttet profesjonelle lobbyister for å påvirke et myndighetsvedtak. Også i arbeidslivsorganisasjonene hadde flere enn gjennomsnittet brukt profesjonelle lobbyister.

Dagens mediedebatt tyder på at det er på høy tid å synliggjøre lobbyismen, slik at vi kan få klarhet i om profesjonelle lobbyister faktisk er blitt en viktig maktfaktor. Hva vet vi om profesjonelle lobbyisters makt?Vi vet lite om de profesjonelle lobbyistene, eller kommunikasjonsrådgiverne eller myndighetskontaktene som de selv kaller seg, og hvorvidt de faktisk har makt. Lederskapsundersøkelsen viste dengang at et overveiende flertall av stortingsrepresentantene ønsker å synliggjøre profesjonell lobbyisme slik at «myndigheter og allmennhet får vite hvem som kjøper slike tjenester for hvilke beløp i ulike saker». Det er liten grunn til å tro at den holdningen har endret seg.

Men mens vi venter må den som har sittet sentralt i det politiske system og går over til å bruke sin kunnskap til å gi gode politisk råd til andre, bruke politisk gangsyn og sunn fornuft. Dette handler om i forhold til hvilke saker man er inhabile i og hvilke saker som er i grenseland. Det som er avgjørende for fremtidens lobbyister i PR-bransjen er å skape en større trygghet blant alle om at prosessene som skjer er åpne og at det ikke er bekjentskap som sikrer innflytelse i Norge, men gode forslag og åpne debatter.

You may also like...

7 Responses

 1. Anonymous sier:

  Det er klar fordel for avtroppende politikere å kunne finne ly i PR bransjen. Fallhøyden er stor og det skader ikke å ha sikkerhetsnett.

  PR bransjen på sin side ser klare fordeler ved å ansette politikere som kjenner til spilleregler og normer på Stortinget.

  Under spilleregler faller også gjentjenester og gjennytelser en/ei av politikere har til gode eller skylder til andre.

  Robert B. Chialdini (2003) skrev en hel kapittel om "gjensidighet" hvor han blant annet trekker frem 2 politiske eksempler:

  Jimmy Carter var kjent å være "gjeldsfri" Washington og kom utenifra til Capitol Hill. Tross at det var overvekt av demokrater i Representantenes hus og Senatet klarte han ikke å få gjennom noen av lover i sin tidlige presidentperiode. – Han skyldte ingen og ingen skyldte han noe!

  Bil Clinton leverte samme svake resultater i første periode men larte leksa og leverte mye bedre i andre presidentperiode.
  Påstår ikke at det ene og aleine forklarer begge eksempler men kan være del av forklaring.

  Det jeg er forbauset over er at etter så mye snakk om viktighet av god ommdøme fra PR praktikere velger fortsatt mange byråer å tråkke over og ignorere etikk som er en av byggesteiner på veien til god omdømme.

  Lurer på om mange kommer til å si til sine kunder i kommende brifer: "Ikke gjør som jeg gjør, gjør som jeg sier" ?!

  Næringslivet på sin side er til syvende og sist opptatt av klingende mynter i kassen, ROI, og eventuelle bonusordninger til ledelsen i disse krisetider. Byråers kundelister er hemmelige for offentlighet og bedrifter er på den sikre siden.
  Har liten tro på at noen av bedrifter kommer til å si opp avtalen med sitt kommunikasjonsbyrå i ren etisk protest selv om dette kunne styrke troverdighet til bedriften på kort sikt.

  Og til slutt kommer vi til mann i gata som føler seg lurt og forråd av folkevalgte og manipulert av byråer. For å ikke snakke om bedrifter som en skulle gjerne boikotte bare man fikk se den kundelita til byråer.

  Største taper blir PR bransjen i sin helhet selv om det er mange aktører som streber etter åpenhet. Redd at bransjen i sin helhet blir stemplet som lobbyster så lenge det er ikke åpenhet for å synliggjøre de ulike områder PR brukes til.

  Almir

 2. kreativM sier:

  Jeg har skrevet en artikkel om dette på min blog, og som kan være en slags utvidet kommentar til hva Cecilie skriver:

  PR bransjens største problemer, for øyeblikket http://post.ly/KrtB

  Håper det er greit, Ceclilie? Hvis ikke så får du bare slette min kommentar.

  kreativM

 3. Jahn B. Nesle sier:

  Hei, Cecile.
  For meg er de ikke annet enn politiske prostituerte og blant de fremste undergravere av demokratiet. Vi velger dem og i neste omgang opplever vi at de tar jobber for interesser som vi overhodet ikke vil støtte.

  Jan B.

  http://jahnbnesle.blogspot.com/

 4. Cecilie staude sier:

  Takk for innspill, og takk for link til bloggen din Jan. Der var det mye interessant lesning, den kommer jeg til å følge med på. Jeg mener det viktigste i denne debatten er når spørsmålet om skjult påvirkning av politikerne reises, er det et godt nok argument for større åpenhet. Vi trenger informasjon om lobbyister på Stortinget, om hvem som kjøper profesjonelle lobbytjenester, for hvilke beløp, og i hvilke saker. God helg!

 5. Cecilie staude sier:

  Kom over denne artikkelen i dag. Den forklarer godt om lobbyisme og om hvorfor lobbing er legitimt og bør være det. http://www.na24.no/propaganda/article2815458.ece

 6. kreativM sier:

  Hva eks politikere gjør bryr jeg meg sjelden om. De er som regel ute av det formelle systemet. Men hva sittende politikere gjør, eller vara representanter eller andre personer innenfor den politiske sfære (som ansatte i byråkratiet) gjør, DET må tas hånd om. Slik jeg har forstått debatten så er det her problemet ligger. Det nytter ikke å spille to roller.

  Artikkelen du referer til er god, men innehar ingen overraskelser. Dette er jo bare en PR person som vet han har rent mel i posen og spiller etter reglene. Gjør alle det?
  Det å støtte seg helt og holdent på hans uttalelser er kanskje noe naivt, om jeg tør å si det så hardt.
  Allikevel, så ønsker jeg velkommen hans ønske om full åpenhet, og tror det vil komme om bransjen vil det eller ei.

  kreativM

 7. Cecilie staude sier:

  Takk for fin kommentar Morten. Hvorvidt man skal si seg enig i artikkleforfatternes syn blir jo en personlig sak. At Arent Kragh definerer sannhenten innen denne problematikken er det vel ingen som har
  ment (-:, men jeg synes hans argumenter holder langt på vei. Men det som til syvende og sist blir avgjørende er at ekspolitikere som havner i rådgiverroller i mer kommersielle virksomheter må ha gangsyn, bruke sunn fornuft og praktisere åpenhet.

  Møtes vi på debatten på onsdag?

Legg inn en kommentar